Personvernerklæring

1. Kontaktinformasjon

IFI-Navet (heretter Navet) er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

 

IFI-Navet

Gaustadalléen 23B, Ole-Johan Dahls

0316 Oslo, Norway

 

Organisasjonsnummer: 990 995 303

E-postadresse: styret@ifinavet.no

 

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, e-mail og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.

 

3. Navet er behandlingsansvarlig

Navet er behandlingsansvarlig for all behandling der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.

 

4. Når samler Navet inn personopplysninger

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har registrert deg som medlem
 • Du besøker nettsiden vår ifinavet.no
 • Du har kontaktet Navet i forbindelse med et arrangement
 • Du har meldt deg på et arrangement

 

5. Behandling av personopplysninger om deg som besøkende på vår nettside.

5.1 Hva slags informasjon samler vi inn om deg som besøkende på vår nettside?

Når du besøker ifinavet.no, installerer vi informasjonskapsler i form av cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Dette brukes i all hovedsak for å holde brukere innlogget.

Nettsiden bruker også Google reCAPTCHA for menneskeverifisering og forhindring av datainnbrudd.

 

5.2 Hva er formålet med behandlingen av informasjonen vi samler inn om deg som besøkende på vår nettside?

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.

 

5.3 Sletting av informasjon om deg som besøkende på vår nettside?

Informasjonen som blir samlet inn holdes i opptil 90 dager.

 

6. Behandling av personopplysninger om deg som registrert bruker av Navet

6.1 Hva slags informasjon er det vi samler inn om deg som medlem av Navet?

Når du registrerer deg eller endrer på brukeren gjennom vår nettside, vil du bli bedt om å gi fra deg følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Studieprogram
 • Semester

Dersom du melder deg på et arrangement vil du også bli bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • Matallergier

 

6.2 Hva er formålet med behandlingen av informasjon vi samler inn om deg som registrert bruker av Navet?

Informasjonen som du oppgir brukes til følgende formål:

 • Holde oversikt over hvem som er deltakere på våre arrangementer.
 • Muliggjøre påmeldinger til arrangementer gjennom vår nettside.
 • Forsikre at allergier blir tatt hensyn til.
 • Markedsføring eller informasjonsformidling i form av direkte e-post.
 • Føre registrering av oppmøte og deltakelse før, under og etter arrangementer.

Behandlingsgrunnlaget for lagring av brukerdata er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, som tillater oss å behandle personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål som den registrerte har samtykket til.

Sensitiv informasjon vil kun bli delt med tredjeparter, her i form av bedrifter, i en ikke identifiserbar form. 

6.3 Sletting av informasjon som registrert bruker av Navet.

All data blir slettet når bruker slettes. Dersom du ønsker at personlig identifiserbar informasjon om deg skal helt eller delvis slettes, må du ta kontakt med Navet over mail.

 

7. Innsyn i egne data

Dersom en bruker ønsker innsyn i hvilke data vi har om vedkommende, ta kontakt med Navet via mail.

 

8. Databehandling og tredjeparter

8.1. Hvor lagres opplysningene?

 • Microsoft Azure Norge Øst servere
 • Google (Cloud, G-suite)
 • Slack

 

8.2 Tredjeparters behandling av personvern

Tredjepartstjenester som benyttes av Navet er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse.

 

9. Hvem kan informasjonen deles med?

Informasjonen er tilgjengelig for et begrenset antall personer med frivillige verv i Navet og interne.

I forbindelse med arrangementer kan personlig identifiserbar informasjon som navn, e-post, studieprogram og semester, samt anonymisert sensitiv informasjon deles med arrangerende bedrift.

 

10. Informasjonsdeling med tredjepart

Navet selger ikke personopplysninger til tredjepart. Dersom vi skal dele informasjon med andre oppgis dette tydelig, og Navet spør eksplisitt om samtykke. Dette kan være tilfelle ved for eksempel smitteoppsporing.

 

11. Andre formål

Dersom Navet skal bruke personopplysninger til annet formål enn det som er spesifisert i personvernerklæringen, inntrer informasjonsplikten på nytt og Navet må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen oppgitt tidligere på nytt.

 

12. Ekstern og intern kommunikasjon 

Vi benytter e-post (Google G-Suite) i alminnelig dialog med eksterne kontakter, her i form av bedrifter, servicenæringer, utdanningsinstitusjoner og studenter. For kommunikasjon innad i Navet benyttes Slack. Ved fratreden av verv eller intern stilling innad i Navet deaktiveres e-post og Slack-konto.