Stillingsannonse

Sommerjobb 2022 hos Skatteetaten

Søknadsfrist 16.01.2022
Stilling Sommerjobb
Søk her

Vil du bruke sommeren til å utvikle løsninger for det norske folk? Vil du være med å skrive historie, og starte arbeidet med hvordan vi forvandler digitale tjenester til intelligente tjenester? Vil du sette ditt preg, samtidig som du lærer - mye?

Vi søker dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten! I år skal vi ha et stort sommerprogram med flere delprosjekter innen områdene:

1. AI-assistert skattemelding

2. Bruker i sentrum

Gjennom sommerprosjektet vil du få muligheten til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe sammen med andre studenter og fagpersoner i selvstendige team, og vil få innblikk i alle deler av utviklingsprosessen i Skatteetaten. Samtidig vil du få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Gjennom sommeren kan du få være med på å utvikle et reelt produkt som skal tas i bruk internt, og dere vil mot slutten av sommeren få presentere resultatene for relevante ledere og medarbeidere i divisjonen.

Område AI-assistert Skattemelding: Vi startet på reisen med AI-assistert skattemelding for tre år siden. Sommeren 2019 kjørte vi en Proof of Concept for bruken av AI (maskinlæring) for analyse av skattemeldingene. Sommeren 2020 gikk vi bredere og dypere i materien med mer data og flere modeller. Med utgangspunkt i visjonen "Korrekt beskatning med kunstig intelligens" brukte vi i 2021 maskinlæring til flere konkrete områder. I år 2022 ønsker vi å videreføre dette arbeidet. Vi har nå etablert en skyplattform, og vi har også et ønske å prøve ut AI-modellutvikling med basis i syntetiske data.

I delprosjektene knyttet til Bruker i sentrum ønsker vi å utvikle interne portaler, men også jobbe med hvordan vi bedre kan møte våre brukere i deres økosystem. Vi starter i 2022 en stor satsing som heter Fremtidens Innkreving, der visjonen er at «Innkreving bare skjer». Her samarbeider vi med andre aktører, både private og offentlige, for å lage brukerorientert tjenester. Vi ønsker å utforske både teknologi og økosystemer der vi kan plassere tjenestene. Vi vil også utforske “Digitale assistenter” som trolig vil være begynnelsen på neste generasjonstjenester overfor publikum og interne saksbehandlere. Det ultimate resultat vil være å tilby proaktive / autonome digitale assistenter. Her kombineres naturlig språkprosessering, etatens tjenester (mock) samt maskinlæring (reinforcement learning). Tale til tekst- teknologi vil mulig også utforskes.

Til sammen er vi på jakt etter inntil 20 studenter. Når du søker vil du bli spurt om hvilken/hvilke av stillingen(e) du er interessert i.

For mer informasjon om ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper, se link til annonse/søknadsskjema.