Stillingsannonse

Juniorrådgiver IT og informatikk

Søknadsfrist 15.01.2022
Stilling Deltid
Søk her

Digitalisering som virkemiddel i næringens utvikling for bærekraftig sjømatproduksjon. Sjømatnæringen er svært opptatt av å sørge for bærekraftig sjømatproduksjon. Vi er nødt til å dokumentere miljøpåvirkningen i sjømatproduksjonen. Slik dokumentasjon av sjømatproduksjonens miljøpåvirkning er en forutsetning for samfunnsmessig akseptabel og hensiktsmessig utvikling av næringen.

Et helt sentralt element når det gjelder dokumentasjon og standardiseringsarbeid er behovet for å aggregere alle typer miljødokumentasjon fra aktører opp på et nivå som lettere kan brukes regionalt, nasjonalt og i forhold til andre bransjer.

Videre vil fokuset på samhandling i arbeidet for bedre fiskehelse, kreve styrket samarbeid og nye digitale løsninger.

Sjømat Norge søker derfor en dyktig student som kan bistå med å videreutvikle digitalisering i sjømatnæringen. Vi søker en bachelor-student innen datateknologi/ informatikk, gjerne fra linjeprogrammet Informatikk: Digital Økonomi og Ledelse og som ønsker en deltidsstilling tillegg til studiene. Vi ønsker deg som har interesse for bruk av IT til innsamling, organisering og distribusjon av data, og gjerne kompetanse innen bruk av SoMe. Eksempler på oppgaver er:

strukturere og standardisere datalagring på selskapsnivå (kan være ulike ledd i verdikjeden og ulike sektorer innenfor Sjømat Norge)

delta i arbeidet med å etablere en infrastruktur for innsamling og distribusjon av data

organisere webinarer/ møter med medlemmer

definere datasett som vil bidra til et bedre samarbeid mellom havbrukslokalitetene innen miljø og fiskehelse

etablere miljødokumentasjon fra eksterne kilder for å gi bedre kunnskap om sjømatnæringens samlede miljøpåvirkning

etablere nettbaserte løsninger for tilgjengeliggjøring av miljøinformasjon, og bruk av SoMe for kommunikasjon om dette arbeidet.

Du bør ha kjennskap til sjømatnæringen i sosiale medier. Hvis du har interesse og/eller erfaring fra norsk sjømatnæring, er også det en fordel, men ikke et krav. Det viktigste for oss er at du er nysgjerrig på, og ser muligheter i en av Norges viktigste fremtidsnæringer.

Vi kan tilby en halvtidsstilling fra 1. januar – 31. desember 2022. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid slik at studier kan avvikles parallelt og med et konkurransedyktig lønnsnivå.

Arbeidssted er vårt kontor i Oslo.

Søknad merket “Søknad IT” sendes til firmapost@sjomatnorge.no innen 31.12.2021.  

For nærmere informasjon kontakt direktør helse og miljø Henrik Stenwig (tlf. 918 20 072) eller direktør for havbruk Jon Arne Grøttum (tlf. 920 41 804)