Stillingsannonse

Forskningsassistenter

Søknadsfrist 01.02.2022
Stilling Sommerjobb
Søk her

Norsk Regnesentral (NR) ser på deg som er student som en viktig fremtidig ressurs, og vil gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Gjennom en sommerjobb hos oss får du en unik mulighet til å se hvordan vi jobber her ved NR, og samtidig knytte langsiktige kontakter.

Du vil bli fulgt opp av våre mest erfarne forskere og få et realistisk innblikk i hvordan det er å jobbe på et forskningsinstitutt.

I DART (Anvendt IKT-forskning) jobber vi med digital sikkerhet, digital inkludering og digital transformasjon. Aktuelle tema for sommerjobbene i DART er sosiale roboter, digitale tvillinger, cybersikkerhet og brukergrensesnitt.

I SAMBA (Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse) utvikler og bruker vi statistisk-matematiske modeller, maskinlæring, bildeanalyse, språkteknologi og kunstig intelligens innen mange bransjer. Aktuelle tema for sommerjobbene i SAMBA kan være innen klima og miljø, finans, energimarkedet og jordobservasjon.

I SAND (Statistisk analyse av naturressursdata) jobber vi med å utvikle realistiske matematiske modeller for geologi og geofysikk. Modellene brukes i olje- og gassindustrien, og er også anvendt innenfor geotermi og grunnvannsmodellering. Aktuelle tema for sommerjobbene i SAND er utvikling og forbedring av analyseverktøy innenfor strukturgeologi og inversjon av geofysiske data.

Sommerjobbene er ved våre forsknings­avdelinger DART (Anvendt IKT-forskning), SAMBA (Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse) og SAND (Statistisk analyse av naturressursdata). Engasjementene er på 6 uker, 4 uker fra medio juni 2022 og 2 uker i månedsskiftet juli/august. Andre tidspunkter kan også være mulig.