Stillingsannonse

Avdelingsingeniør

Søknadsfrist 02.05.2024
Stilling Fulltid
Søk her

Enhet for Helsevitenskapelig pedagogikk (HELP) ved det medisinske fakultet søker etter medarbeider til fast stilling, innenfor området medisinsk informatikk og e-læring. Vi består av medarbeidere med teknologisk-, administrativ- og vitenskapelig kompetanse.

Vi utvikler teknologi som støtter integrasjonen av e-læring, medisin/helsevitenskap og pedagogikk for Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo, med stor vekt på systemer for e-læring, formativ og summativ digital testing og blandet undervisning for studenter ved fakultetet. Målet er å sikre et robust drifts- og utviklingsmiljø for e-læringssystemer i tett samarbeid med UiOs sentrale grupper for IT-drift og ledelsen ved Medisinsk fakultet. Videre arbeider vi for å utvikle fremragende læringsmiljø med integrert fysisk og digitale undervisningsmuligheter for studenter ved fakultetet.

Teknisk personale bidrar i hele prosessen fra operasjonalisering av læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser via valg av pedagogisk profil og didaktisk strategi, utvikling og implementering av IT rammeverk og applikasjoner til psykometriske analyser av testresultat og evaluering av nytte-effekter.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver er å utvikle og drifte gruppens tekniske strukturer for e-læringsinnhold, formative og summative tester og andre driftssystemer som faller inn under gruppens virkeområde. Arbeidsoppgavene vil være primært knyttet til frontend-utvikling for de ulike funksjonene, samt å sikre generell teknisk drift.

Kvalifikasjonskrav:

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Stillingen krever bred kompetanse i generell programmering med vekt på frontend-utvikling, som Javascript, GraphQL og web generelt inkludert de mest sentrale web-API-er
 • Kompetanse i skytjenester som AWS og Oracle
 • Kompetanse til å videreutvikle gruppens tekniske strukturer
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra universitet- og høyskolesektoren eller helsesektoren
 • Erfaring med digitale læringssystemer inkludert generelle formater for e-læring og formative/summative funksjoner
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • Interesse i å lære

Vi tilbyr:

 • Relevante kurs og aktuelle sertifiseringer
 • Lønn som avdelingsingeniør, stillingskode 1085, fastsettes etter individuell vurdering og avhengig av kompetanse innenfor et spenn mellom kr 548 600 - 635 400
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsorninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for å ta etterutdannelse og sertifisering etter avtale

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon