Summer internship

Søkefrist: 13.03.2016
internship

Om stillingene

Internshipet innebærer kreativ problemløsing, research, workshops, design og utvikling av et digitalt verktøy for unge. Teamet vil i prosjektet teste løsningen ute blant målgruppen og sikre brukervennlighet og universell utforming. Når prototypen tar form, vil teamet produsere reklamefilm og annet markedsmateriale om tjenesten.

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner for de ulike stillingene: Lead/konseptutvikler

Er i gang eller ferdig med en mastergrad innen IT, design eller økonomiske fag med gode resultater Lederegenskaper
God forståelse for business og marked
Setter brukeropplevelsen først

UX-designer med gode grafiske egenskaper

Har en relevant bachelorgrad og er gjerne i gang med en relevant master
Har et over gjennomsnittet godt øye for visuell utforming, både digitalt og for print
Kjenner metoder for å samle innsikt om målgruppen
Er trygg på å fasilitere workshops og kjenner forskjellige metoder for dette
Setter mennesker først og sørger for at interaksjon på digitale flater er forståelig og brukervennlig

Front-end-utvikler

Har en relevant bachelorgrad og er gjerne i gang med en relevant master
Opptatt av å sikre gode brukeropplevelser
Erfaring innen native-apper, CSS, HTML og JavaScript
Har god kjennskap til interaksjonsdesign, universell utforming og brukertesting

Back-end-utvikler

Har en relevant bachelorgrad og er gjerne i gang med en relevant master God kjennskap til Java
Erfaring med utvikling av API-er (REST) og integrasjon mot web servicer Erfaring med bruk av Git som versjoneringsverktøy

Erfaring med noSQL og SQL databaser Kjennskap til nodeJS er en fordel


Vi tilbyr

En sommerjobb utenom det vanlige
En unik mulighet til å drive innovasjon og konseptutvikling i et stort selskap Stort ansvar og frie tøyler
Konkurransedyktige betingelser
Hyggelige og engasjerte kolleger med god oppfølging av erfarne ansatte i EVRY

Vi ser frem til å høre fra deg!

Sammen med søknad, send CV, karakterutskrifter, attester og annen relevant dokumentasjon (portfolio er ønsket for UX/grafisk/front-end). Spesifiser hvilken stilling du søker på og spesifiser hvilket tidsrom du er tilgjengelig. 

Company logo

EVRY er et av de ledende IT-selskapene i Norden. Vår ambisjon er å gi mening og liv til informasjon gjennom ideer, teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder og nytte for samfunnet vi lever i. Vi fokuserer kontinuerlig på mangfold og oppfordrer spesielt kvinner til å søke stillinger hos oss. EVRY kombinerer omfattende bransjekunnskap med en kundenær tilnærming. Vi kombinerer det store foretakets muskler med lokal tilstedeværelse for å hjelpe våre kunder med å realisere sitt fulle IT-potensiale.

Spørsmål til annonsen?

Thomas Hafstad

Tlf: 99500778

Email: thomas.hafstad@evry.com