Vil du jobbe med AI (maskinlæring) for å gjøre skattemeldingen enda enklere og mer korrekt?

Søkefrist: 16.02.2020
internship

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter i et av Norges fremste miljøer innen IT.

Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.

Sommeren 2019 kjørte vi en Proof of Concept for bruken av AI (maskinlæring) for analyse av skattemeldingene. I år ønsker vi å gå bredere og dypere i materien med mer data og flere algoritmer. Videre har vi en ambisjon om å lage et Minste Brukbare Produkt (MVP) som potensielt kan brukes videre.

Etter sommerprosjektet vil det være mulig med et deltidsengasjement (10-20%) frem til og med våren 2021. Videre vil det være mulighet for at du får en bachelor- eller masteroppgave av Skatteetaten i samarbeid med ditt lærersted.

Sammensetningen av teamet betyr at kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil vektes for å sikre en god dynamikk mellom teammedlemmene og et utfyllende team.

Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk som er arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.


Kvalifikasjoner

 • skal begynne å studere på 3, 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (innen f.eks. informatikk, matematikk, fysikk eller tilsvarende) med gode akademiske resultater
 • har kunnskap om kunstig intelligens med vekt på maskinlæring
 • erfaring med Python, Java, eller Scala
 • ønskelig med erfaring med front-end utvikling
 • ønskelig med kjennskap til DevOps
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk


Personlige egenskaper

 • gode analytiske evner
 • tar initiativ, og jobber godt både selvstendig og i team
 • kreativ og nytenkende med et sterkt faglig engasjement
 • ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 


Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver
 • fleksibel arbeidstid 
 • arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer 
 • et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling 
 • mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver

Stillingene lønnes som ingeniør, kode 1083, årslønn kr. 410.000, timelønn kr. 210. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. I tillegg har Skatteetaten over 800 ansatte som jobber i Skatteetatens IT- og Servicepartner (Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester). SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og har flere store prosjekter i gang for modernisering på IT-området.

Spørsmål til annonsen?

Nader Aeinehchi

Tlf: 414 42 957

Email: Nader.Aeinehchi@skatteetaten.no