Vil du være med å videreutvikle Bevis?

Søkefrist: 16.02.2020
internship

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter i et av Norges fremste miljøer innen IT.

Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.

Bevis (beregningsvisualisering) ble i 2018 utviklet av 3 sommerstudenter og er en applikasjon som visualisere reglene som benyttes i Skatteberegningen på ulike måter. Skatteberegningen er en sentral komponent i Skatteetaten, og benyttes blant annet i forbindelse med forskuddsskatt, skattemeldingen og skatteoppgjøret.Formålet med Bevis er å kunne vise hvilke regler og satser som benyttes i skatteberegningen. Bevis benyttes også i forbindelse med konsekvensanalyser ved endringer og feilsøking. Videreutviklingen innebærer å forbedre brukervennligheten, gjøre det enklere å forstå de kompliserte beregningene og ulike tekniske forbedringer.

Du vil i løpet av sommeren få erfaring med enetablert systemarkitektur i et av Norges største IT miljø. Du vil jobbe tett sammen med erfarne utviklere og tilegne deg ny kunnskap gjennom arbeid med blant annet web-teknologier

Sammensetningen av teamet betyr at kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil vektes for å sikre en god dynamikk mellom teammedlemmene og et utfyllende team.

Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk som er arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.

 

Kvalifikasjoner

 • skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (innen f.eks. informatikk, matematikk, fysikk eller tilsvarende) med gode akademiske resultater
 • erfaring med Web/Javascript (React) og/eller med Java
 • kjennskap til Spring Boot er en fordel
 • ønskelig med kjennskap til SQL
 • ønskelig med kjennskap til SVG/grafvisualisering
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk


Personlige egenskaper

 • gode analytiske evner
 • tar initiativ, og jobber godt både selvstendig og i team
 • nytenkende med et sterkt faglig engasjement
 • ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 


Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver
 • fleksibel arbeidstid 
 • arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer 
 • et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling 
 • mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver

Stillingene lønnes som ingeniør, kode 1083, årslønn kr. 410.000, timelønn kr. 210. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. I tillegg har Skatteetaten over 800 ansatte som jobber i Skatteetatens IT- og Servicepartner (Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester). SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og har flere store prosjekter i gang for modernisering på IT-området.

Spørsmål til annonsen?

Andreas Strømberg

Tlf: 98485340

Email: AndreasErikJohan.Stromberg@skatteetaten.no