Fullstack utvikler | Consultant 2020

Søkefrist: 31.01.2020
fulltid

Hvem er vi?

Avo består av nesten 100 problemløsere som liker å hjelpe andre prestere bedre gjennom smart bruk av teknologi. Vår misjon er å hjelpe organisasjoner lukke gapet mellom dagens og fremtidens muligheter med teknologi og hvordan det faktisk brukes. Vi ønsker rett og slett at vi mennesker skal føle oss nyttig og mer menneskelig.

Vi er et ungt selskap i sterk vekst, og i løpet av tre år har vi etablert oss som en ledende aktør innen digital transformasjon ved å hjelpe organisasjoner å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi for å tilpasse seg fremtidens forretningsmuligheter. På den måten er vi med på å skape fremtidens arbeidsliv. Per dags dato er våre hovedsatsninger fokusert rundt:

 • Digital transformasjon
 • Low Code applikasjonsutvikling
 • Data Analytics
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Conversational AI (CAI)
 • Robotic Process Automation (RPA)

Low-code applikasjonsutvikling er en av teknologiene vi ser virkelig kan brukes til å hjelpe våre kunder med løse deres største og viktigste forretningsmessige behov. I forbindelse med økt etterspørsel fra våre kunder og den videre satsingen er det nå behov for å utvide utviklerteamet med flere fullstack utviklere.

Som fullstack utvikler i våre applikasjonsutviklingsteam vil du være en viktig bidragsyter i våre applikasjonsutviklingsprosjekter. Sammen med ditt team vil du være med å implementere innovative løsninger som er med å løse de komplekse tekniske og forretningsmessige utfordringene kundene våre står overfor. Prosjektene våre bruker en smidig tilnærming for å etablere og opprettholde det kritiske samarbeidet mellom de tekniske og forretningsorienterte teamene. I tillegg til applikasjonsutvikling, vil det være muligheter for å bidra inn i leveranser mot Dataanalyse/ML, CAI og RPA.  


Hvem er du?

 • Vi ser etter deg med høyere teknisk utdannelse og en driv etter å sette deg inn i nye løsninger og verktøy. Du har vilje til å løfte blikket og ser verdien av nye teknologier i lys av hvilke problemer de kan løse for kunden. I tillegg til et ønske å bygge applikasjoner er du interessert i å løse tekniske utfordringer knyttet til integrasjoner, skyløsninger, dataanalyse, maskinlæring, produktutvikling og robotisering
 • Én eller flere av følgende språk og teknologier har du kjennskap til: C#, Java, Python, PHP, PowerShell, JavaScript, ReactJS, NodeJS, CSS, HTML, SQL, REST, SOAP, Blue Prism, UI Path
 • Interesse for dagens og morgendagens teknologilandskap med fokus på cloud plattformer (Azure, AWS, Google Cloud), business analytics, intelligent automation og low code plattformer
 • Det er også positivt om du er kjent med Microsoft Azure, og har interesse for Azure Functions / LogicApps / PowerApps
 • Vi pleier å si at det er karakteren og ikke nødvendigvis karakterene som har noe å si i Avo. Du er deg selv og har evnen til å skape tillit hos kollegaer og kunder. Du kommuniserer godt, liker å jobbe i team og er flink til å spille andre god. I tillegg er du nysgjerrig og har både oppfinner- og entreprenørånd  


Hva kan vi tilby?

I Avo får du muligheten til å være med å sette retning og forme et ungt selskap i vekst og stadig utvikling som setter innovasjon i førersetet. Du får bli delaktig i et solid og spennende teknisk fagmiljø som får stadig hands on erfaring med ny teknologi, samt spillerom til å prøve deg på nye områder innenfor teknologi-, prosess- og forretningsutvikling.

Tjenesteområdet rundt applikasjonsutvikling og low-code er et satsingsområde i Avo. Vi er enda bare i begynnelsen, med et team som vokser ukentlig. For de riktige kandidatene vil det være muligheter for å være med å bygge et av de fremste kompetanseområdene i Norden innen morgendagens tilnærming til applikasjonsutvikling. Det vil gi deg muligheten til å delta i selskapets og kundenes teknologiske utvikling og til å påvirke dine egne arbeidsoppgaver og faglige utvikling.

Du vil jobbe sammen med engasjerte kollegaer på alle nivåer og fra alle mulige fagområder. Vi jobber tverrfaglig og deler raust av kompetansen vår for å spille hverandre gode. Sammen danner vi team som bygger vi fremtidens organisasjoner ved å arbeide i skjæringspunktet mellom jobb og hobby, vi liker å kalle det jobby. Kulturen i Avo kjennetegnes ved uhøytidelighet og latter – det er gøy å jobbe i Avo!

I Avo har vi en genuin tro på alle mennesker vi jobber med, både kunder, samarbeidspartnerne og kollegaer. Og gjennom verdiene våre; Togetherness, Uncomplicated, Passionate, Playful and Curious, hjelper vi hverandre for å få frem det beste i alle på teamet – slik at vi kan fortsette å «do epic shit» sammen med våre kunder.

Selv om vi jobber mye med teknologi i Avo, er det menneskene som jobber hos oss som er viktigst. Det gjennomsyrer alle valg og prioriteringer vi gjør;  1. ansatte, 2. kunder og 3. eiere. Det er fordi vi tror oppriktig på at dersom de ansatte er happy, er kundene happy og da blir også eierne happy. Derfor jobber vi blant annet målrettet med kompetanseutvikling, og vårt eget Academy tilbyr ulike utviklings-moduler som skal sikre at vi er i kontinuerlig utvikling. Vi har også konkurransedyktige betingelser samt meget gode forsikrings- og pensjonsordninger.  


Høres dette ut som stedet for deg?

Har du Avo-faktor og et ønske å være med å løse problemer og skape verdi sammen med våre kunder? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi er på utkikk etter nye Avorianere til våre kontorer i Bergen og Oslo, med oppstart i august 2020.  


Stillingsdetaljer:

Type: Fast stilling

Arbeidssted: Bergen/Oslo

Frist: Søknader behandles fortløpende

Company logo

Avo består av nesten 100 problemløsere som liker å hjelpe andre prestere bedre gjennom smart bruk av teknologi. Vår misjon er å hjelpe organisasjoner lukke gapet mellom dagens og fremtidens muligheter med teknologi og hvordan det faktisk brukes. Vi ønsker rett og slett at vi mennesker skal føle oss nyttig og mer menneskelig. Vi er et ungt selskap i sterk vekst, og i løpet av tre år har vi etablert oss som en ledende aktør innen digital transformasjon ved å hjelpe organisasjoner å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi for å tilpasse seg fremtidens forretningsmuligheter. På den måten er vi med på å skape fremtidens arbeidsliv. Per dags dato er våre hovedsatsninger fokusert rundt: Digital transformasjon Low Code applikasjonsutvikling Data Analytics Artificial Intelligence (AI) Conversational AI (CAI) Robotic Process Automation (RPA)

Spørsmål til annonsen?

Karen Holta

Email: karen.holta@avoconsulting.no