Datakuratering. Webutvikler. Software engineer.

Søkefrist: 23.01.2020
deltid

Stillingen er fleksibel i ft. arbeidstid, deltid 20-30 %, kan passe til kombinasjon med studier.

Prosjektet bygger opp en database basert på sammenstilling av hjerne-MR samt øvrige medisinske data fra en rekke internasjonale samarbeidspartnere, etterfulgt av teknikker for kuratering og ekstraksjon av data samt maskinlæring til bruk i diagnostikk.

Muligheter for utvikling i retning master, eller PhD.

Company logo

Stillingen er fleksibel i ft. arbeidstid, deltid 20-30 %, kan passe til kombinasjon med studier. Prosjektet bygger opp en database basert på sammenstilling av hjerne-MR samt øvrige medisinske data fra en rekke internasjonale samarbeidspartnere, etterfulgt av teknikker for kuratering og ekstraksjon av data samt maskinlæring til bruk i diagnostikk. Muligheter for utvikling i retning master, eller PhD.

Spørsmål til annonsen?

Per Selnes

Tlf: +47 951 33 446?

Email: per.selnes@medisin.uio.no