Utvikler til startup!

Søkefrist: 20.12.2019
deltid

Om Echo

Vi har utviklet echotheapp.com, Echo aggregerer innhold i sosiale medier ved å hente data fra en åpen database av alle offentlige mennesker i hele verden.

Nå trenger vi studenter som ønsker deltidsarbeid med å videreutvikle funksjonalitet og brukbarhet. 

Om oss:

Vi er Adrian og Åsmind og har startet selskapet New Machine.

- Åsmund er utdannet interaksjonsdesigner ved UiO og nylig PhD-kandidat ved universitetet.

- Adrian er visjonæren, selvstendig næringsdrivende og sitter med kapitalen som eventuelt blir din lønn.

For oss er det enkleste å betale lønn i bitcoin, men andre avtaler kan også forhandles. 

Company logo

Vi har en visjon om å gi ulike teknologi-ideer liv, men holder oss nå til echotheapp.com.

Spørsmål til annonsen?

Åsmund Dæhlen

Tlf: 45862135

Email: daehlen1@gmail.com