Plattformutviklere

Søkefrist: 02.12.2019
fulltid
Er du vår nye plattformutvikler?  Bli med i et av Nord-Norges største utviklingsmiljø!

Vi ønsker deg som vil være med på å utvikle vår moderne PaaS-løsning. Denne løsningen er sentral i hvordan Brønnøysundregistrene tilbyr sine Nasjonale registre for å bidra inn i digitaliseringen av det offentlige Norge.      

Stillingene er plassert i Avdeling IT. Avdelingen har hovedansvaret for arkitekturstyring og bruk av metodikk og standarder samt utvikling av våre IT-systemer. Disse kjører på vår Openshift plattform som vi drifter og forvalter.  

IT-Systemene designes og bygges etter moderne prinsipper som Microservices basert arkitektur og bruk av teknologier innen OpenShift, Docker og Kubernetes. Programmering skjer hovedsakelig i Java og Javascript. Det brukes rammeverk fra Spring og Angular/React. Vi har flere databaseplattformer slik som PostgreSQL, ElasticSearch og SAP Sybase.  Plattformen bygger på flere Opensource produkter som Jenkins, SonarQube, Nexus, Kubernetes, Prometheus for å bygge og kjøre våre mikrotjenester. Det benyttes også andre verktøy for å understøtte vår utviklingsmetodikk.  

Som utvikler på vår PaaS-løsning får du arbeide etter smidige prinsipper, og du blir en del av et stort, kompetent og godt IT-miljø. Brønnøysundregistrene er en unik arbeidsplass med et godt tverrfaglig samarbeid som jobber med digitaliseringen i Norge.  


Arbeidsoppgaver  

 • utvikle PaaS-løsningen videre som består av Openshift, Docker og Kubernetes
 • fullstack-utvikling av komplekse IT-systemer som benytter vår PaaS-løsning
 • delta i prosjektarbeid der smidige metoder slik som Scrum benyttes  


Kvalifikasjoner - Du må ha

 • 3-5 års høyere utdanning innenfor IKT eller andre relevante fagområder
 • omfattende relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • god kjennskap til Java
 • behersker norsk som hovedspråk, muntlig og skriftlig  


Det er fint om du også har  

 • erfaring med docker og openshift/kubernetes
 • erfaring med automatisering med f.eks. ansible
 • erfaring med monitorering (proemtheus/grafana)  


Personlige egenskaper  

 • du er ansvarsbevisst, selvstendig, initiativrik og strukturert
 • du er løsningsorientert og positiv til å ta nye utfordringer
 • du er analytisk og har evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger
 • du har gode samarbeidsevner for å finne gode løsninger gjennom dialog  

Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres på nivå Begrenset.      


Vi tilbyr  

 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.
 • flyttekostnader kan dekkes etter nærmere avtale behjelpelig med å skaffe bolig    

Stillingen er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 479 600 – 615 900 eller seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300 – 860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.  


Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.  

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Søkere med hull i CVen oppfordres også til å søke.  

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  

Du må legge ved CV og vitnemål/attester i den elektroniske søknaden for å bli vurdert som søker.  

Company logo

Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag er å være en tillitskapende registerfører og datakilde, og regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet. For tillit og fornyelse av samfunnet Norge var tidlig ute med å etablere sentrale registre over personer og virksomheter. Registrene har fra første stund blitt brukt på tvers av sektorer, og de har alltid hatt stor tillit i samfunnet. Tillit etatene imellom ledet til samarbeid om Enhetsregisteret allerede fra 1990-talllet. Etter hvert førte dette til et mer omfattende samarbeid, blant annet om Altinn fra 2003. Å skape tillit og bidra til fornyelse er viktig for å lykkes med samfunnsoppdraget, men det er også en del av samfunnsoppdraget. Vi skal levere gode tjenester og løsninger som gir grunnlag for tillit mellom partene i samfunnet. For at alle skal kunne stole på at samspillet mellom privat og offentlig sektor til enhver tid foregår så enkelt som mulig, må vi benytte den mest egnede teknologien. Vi sørger for korrekt ivaretakelse av lover og regelverk, som vi samtidig bidrar til å forenkle og fornye.

Spørsmål til annonsen?

Lars Petter Svartis

Tlf: 99 22 44 21

Email: lars.svartis@brreg.no