Java programmering

Søkefrist: 06.03.2015
internship

Vi utvikler løsninger som adopteres av luftfartsbransjen i hele verden.


Avinor har store pågående utviklingsprosjekter innen IT. Her får du muligheten til å jobbe med konkret programmering innen Java/ FUSE samtidig som du vil bidra i utviklingsprosjektene. Les mer om IT i Avinor  og innovasjonsprosjektet fjernstyrte tårn.


2 ledige stillinger.

Periode: 16. juni – 14. august (to uker ferie i perioden). Summer internship er lønnet arbeid.


Du treffer oss på Global Talent Week og på Realkarriere på UiO 12. februar.

Vi har stor tro på tverrfaglige prosjektgrupper som kan se problemstillinger fra ulike ståsteder. I 2013 og 2014 har sommerprosjektene hatt deltakere fra forskjellige utdanningsinstitusjoner som NTNU, NHH, BI, UiO, UiB og flere.


https://www.youtube.com/watch?v=twl-ZBGq4Gc


www.avinor.no/student

Company logo

Avinor er eit heileigd statleg aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for dei 46 statege flyplassane. 12 flyplassar drivast i samarbeid med Forsvaret. I tillegg til flyplassane driv Avinor kontrolltårn, kontrollsentralar og annan teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Flysikringstenesta og Oslo Lufthavn er organisert i eigne selskap heileigd av Avinor. Hovudkontoret er i Oslo.

Spørsmål til annonsen?

Bjarte Leivestad

Tlf: 41522435