Systemutvikler - sommerjobb

Søkefrist: 15.10.2019
internship
Er du opptatt av systemutvikling som fag og leverer med kvalitet? Er du nysgjerrig, oppfinnsom og brenner for å lage de beste løsningene? Ønsker du å bli inspirert av noen av Norges dyktigste utviklere? Vi søker etter deg som er student fra datateknologi, kommunikasjonsteknologi eller informatikkstudiene og som vil bruke sommeren til å utvikle kode for bruk i norske sykehus.  Som sommerutvikler i DIPS AS får du jobbe agilt i tverrfaglige team med å utvikle framtidens journalsystem og skrive kode som skal ut i produksjon. Du kommer til å få erfaring i C#, WPF, .Net og flere andre teknologier. Ikke vær redd om du bare kan Java, vi skal lære deg opp! En sommerjobb i DIPS fører ofte til deltidsjobb resten av studietiden og store muligheter for fast jobb i Norges mest spennende e-helse selskap. Vi gir mening til koden.
Company logo

DIPS ASA er en av Nordens største programvarehus for e-helseløsninger og den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. Vi utvikler programvare i grenseflaten mellom kliniske prosesser og pasientlogistikk. DIPS ASA er et solid selskap med spennende kontrakter med de fleste norske sykehus. Vi er 240 dyktige medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Bodø og avdelingskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo. DIPS ASA er en organisasjon i sterk vekst og med god lønnsomhet. Det betyr at vi har rom og vilje til å ta godt våre på våre medarbeidere og vedlikeholde og bygge opp kompetanse.

Spørsmål til annonsen?

Øystein Olsen

Tlf: 95241462

Email: ool@dips.no