IKT-konsulent (100%)

Søkefrist: 19.07.2019
fulltid

Det har vært en gledelig økning i antall studenter ved FIH de siste årene, og dette sammen med en utviding av studieporteføljen har resultert i behov for å utvide studieadministrasjonen. Vi ser etter en som har interesse for databaser spesielt og IKT generelt, og som kan kose seg med både å grave seg ned i et system og med å drive støtte og opplæring av andre. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø der du blir en del av en veletablert studieadministrasjon.

Arbeidsoppgaver:

·         Superbruker FS, Canvas og øvrige systemer og applikasjoner brukt i studieadministrasjonen. Dette inkluderer brukerstøtte og opplæring.

·         Kvalitetssikring og rapportering av data, blant annet til DBH.

·         Kontaktperson for leverandør av IKT-tjenester, samt kontaktperson for spørsmål knyttet til hardware

·         Planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til digitalisering, i samarbeid med administrativt og faglig ansatte

·         Jobbe med IKT-strategi og -budsjett i samarbeid med studiesjef og skolens IKT-utvalg

·         Det kan bli aktuelt med andre oppgaver innenfor studieadministrasjonens arbeidsområde og spesielt knyttet til IKT.

 

Kvalifikasjoner:

·         Det kreves utdanning på universitets- eller høgskolenivå, fortrinnsvis bachelor, gjerne innen IKT eller andre relevante fagområder.

·         Særlig relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kan kompensere for manglende formell utdanning.

·         Gode datakunnskaper og kjennskap til sentrale datasystem, som FS og Canvas, er ønskelig

·         Kunnskap om og erfaring med databaser, integrasjoner og/eller administrering av IKT-systemer, samt interesse for personvern og datasikkerhet vil bli vektlagt

·         Relevant praksis fra studieadministrativt arbeid er en fordel.

·         Interesse for hardware i tillegg til software er en fordel

·         God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og på engelsk

 

Personlige egenskaper:

·         Du er systematisk, selvstendig, nøyaktig og effektiv

·         Du liker å ha mange oppgaver, er strukturert, og evner å prioritere i møte med mange oppgaver

·         Du trives med å forstå problemer og å finne løsninger som fungerer i praksis

·         Du har gode samarbeidsegenskaper og er fleksibel

·         Du er engasjert og serviceinnstilt

 

Vi tilbyr:

·         Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.

·         FIH er IA-bedrift.

·         Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.

·         Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og motiveres av FIHs verdidokument, som er knyttet til ansettelsesavtalen. Dette blir tematisert ved et eventuelt intervju.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studiesjef Marit Skinlo, mskinlo@fjellhaug.no

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: 01.08.2019 (eller etter avtale)

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til fthoresen@fjellhaug.no

Company logo

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole som tilbyr studier innen teologi og misjon og kristendom, religion, livssyn og etikk. FIH ønsker å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, kultur- og religionsmøter og verdibasert samfunnsengasjement og ledelse. Skolens primærvirksomhet er å formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier. Skolen ble etablert i 1898 på Framnes i Hardanger og flyttet i 1913 til gården Fjellhaug i Østre Aker. Fra 1. januar 2011 endret skolen navn fra Fjellhaug Misjonshøgskole til Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH). Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og har i dag to avdelinger med studietilbud akkreditert av NOKUT, én i Oslo (FIH-NO) og én i København (FIH-DK). For mer informasjon, se nettsidene våre: https://fih.fjellhaug.no/om-fih/.

Spørsmål til annonsen?

Marit Skinlo

Email: mskinlo@fjellhaug.no