Forsker til spennende jobb innen utvikling av robuste kommunikasjonsløsninger

Søkefrist: 05.05.2019
fulltid

Lurer du på hvordan Forsvaret kan bruke 5G-teknologi i militære operasjoner? Vil du vite mer om hvordan Forsvaret kan beskytte sine radiosystemer mot elektronisk krigføring (jamming)? Er du nysgjerrig på hvordan programmering og virtualisering kan utnyttes i kommunikasjonsnettverk?

På FFI er det et aktivt, sosialt og kreativt miljø med dyp kunnskap innen trådløs kommunikasjon og kommunikasjonsnettverk. Vi søker nå deg med utdannelse innen tele- og datakommunikasjon, informatikk eller andre relevante fagområder til en spennende jobb innen utvikling av robuste kommunikasjonsløsninger for morgendagens forsvar.

Som forsker får du til daglig bryne deg på allsidige og kreative problemstillinger innen design og analyser av robuste kommunikasjonsløsninger, med fokus på trådløse systemer (radio og satellittkommunikasjon) og nettverksteknologier. Du må like å lære om ny teknologi, være selvstendig og ha gode evner til problemløsning. Du må være motivert for å arbeide med anvendt forskning og være interessert i forsvar og sikkerhet. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Det er meget gode muligheter for kompetanseutvikling.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå innen de relevante fagområdene. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke. De som søker må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til sjefsforsker Ole Ingar Bentstuen tlf. 63 80 73 87, epost: ole-ingar.bentstuen@ffi.no eller forskningsleder Jan Erik Voldhaug tlf. 63 80 79 28, epost: jan-erik.voldhaug@ffi.no.

Søknad merket ref. nr. 2019/00869, med vedlagte kopier av vitnemål (fra videregående og høyere utdanning) og attester, sendes elektronisk innen 5. mai 2019.

Company logo

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Spørsmål til annonsen?

Jan Erik Voldhaug

Email: jan-erik.voldhaug@ffi.no