Sommerjobb AI-assistert Skattemelding - IT

Søkefrist: 04.02.2019
internship

For svært mange skattepliktige er dagens skattemelding i vesentlig grad automatisert. Når økonomien til skattepliktig er atypisk, kan skattemeldingen bli mer krevende, noe som kan gjøre at skattepliktig søker hjelp via veiledningssider eller telefon. Bruken av kunstig intelligens ved utfylling av skattemeldingen vil kunne ytterligere forenkle og effektivisere skattemeldingen spesielt for skattepliktige med noe atypisk økonomi. Vi søker fire studenter som, i samarbeid med våre fagmiljøer, kan utforske mulighetsrommet og utvikle et Proof of Concept på hvordan dette kan gjøres.

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. I tillegg har Skatteetaten over 800 ansatte som jobber i Skatteetatens IT- og Servicepartner (Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester). SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og har flere store prosjekter i gang for modernisering på IT-området.

Spørsmål til annonsen?

Marte Gihle

Tlf: -

Email: Marthe.Gihle@skatteetaten.no