Sommerjobb for IT studenter

Søkefrist: 20.02.2019
fulltid

Er du IT-student og har fullført andre året på en bachelor eller tar en master? Vi har to spennende sommerjobber ledig ved avdeling for Innovasjon og utvikling. Her vil du bli en del av et stort IT-miljø, hvor vi utvikler og forvalter IT-løsninger som er viktige for hele Norge. Vi har et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen. Vi tilbyr interessante og relevante utviklingsoppgaver hvor du blir satt sammen med erfarne utviklere som veileder og jobber sammen med deg i team. Oppgavene løses ved bruk av moderne teknologi og vil være passe store og avgrenset slik at disse er overkommelig. Kvalifikasjoner · Minimum fullført andre studieår i en bachelorgrad eller tredje studieår i en mastergrad innen IT · God kjennskap til Java Personlige egenskaper Du må ha god samarbeidsevne, være selvstendig og strukturert Du må være analytisk og initiativrik Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning Vi tilbyr Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten et utall muligheter. Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig under oppholdet for utenbys søkere. Husleie og reiseutgifter tur/retur Brønnøysund – studiested dekkes av oss. Dette er skattepliktig inntekt. Stillingen har en varighet på 6-8 uker, fortrinnsvis 17.06- 16.08.2019. Det er ønskelig med oppstart medio juni. Stillingen er avlønnet med etterskuddsvis timelønn som fullmektig (kroner 159,- pr time). Det trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Arbeidstid er mandag – fredag kl 0800-1500. En arbeidsplass med stort mangfold Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell eller etnisk bakgrunn. Vi ber om at du opplyser når du kan begynne og hvor lenge du kan jobbe. I tillegg må du legge ved CV, vitnemål/karakterutskrifter og attester. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 20. februar Kontaktpersoner; Per Egil Nilsen, telefon 911 29 424, Lars Petter Svartis, telefon 993

Company logo

Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag er å være en tillitskapende registerfører og datakilde, og regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet. For tillit og fornyelse av samfunnet Norge var tidlig ute med å etablere sentrale registre over personer og virksomheter. Registrene har fra første stund blitt brukt på tvers av sektorer, og de har alltid hatt stor tillit i samfunnet. Tillit etatene imellom ledet til samarbeid om Enhetsregisteret allerede fra 1990-talllet. Etter hvert førte dette til et mer omfattende samarbeid, blant annet om Altinn fra 2003. Å skape tillit og bidra til fornyelse er viktig for å lykkes med samfunnsoppdraget, men det er også en del av samfunnsoppdraget. Vi skal levere gode tjenester og løsninger som gir grunnlag for tillit mellom partene i samfunnet. For at alle skal kunne stole på at samspillet mellom privat og offentlig sektor til enhver tid foregår så enkelt som mulig, må vi benytte den mest egnede teknologien. Vi sørger for korrekt ivaretakelse av lover og regelverk, som vi samtidig bidrar til å forenkle og fornye.

Spørsmål til annonsen?

Lars Petter Svartis

Tlf: 992 24 421

Email: lars.svartis@brreg.no