Univer­sitas søker utviklere!

Søkefrist: 27.01.2019
deltid

Oppgavene du vil få ansvar for innebærer både vedlikehold og videreutvikling. Vedlikeholdet innebærer å sørge for at produksjonssystemet, backend og frontend for nettavisen, InDesign-scriptene og webserverene fungerer og å løse eventuelle problemer som oppstår. Videreutviklingen vil særlig ta sikte på å videreutvikle våre nye nettsider, samt å legge til rette for en oppgradering av Adobe-software på desken. Dette er en jobb hvor du får praktisk erfaring som utvikler og gode muligheter til å lære mye nytt. Det er også en selvstendig og kreativ jobb hvor du får mye frihet til å komme med nye ideer og realisere dem. Arbeidstid er tiltenkt å være rundt fem timer i uka, som oftest på mandager og tirsdager, men dette kan tilpasses hvis arbeidsmengden per uke er mindre eller større enn antatt. Du er særlig relevant hvis du har disse kvalifikasjonene: - Kjennskap til Python og Javascript. - Erfaring med drift av webservere. - Erfaring med Django. Vi setter særlig pris på kjennskap til de relevante programmerings- og scriptspråkene. Vi vil også kunne gi noe opplæring. Høres dette spennende ut for deg? Da ser vi frem til å lese din søknad. Søknad og CV sendes til postmottak@universitas.no og merkes med «Søknad utvikler» og ditt navn. Intervjuer vil bli gjennomført etter utløpt søknadsfrist 27. januar. Universitas er en av Europas største studentaviser, med rundt 30 utgivelser i året. Vi dekker i dag alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Har du spørsmål om jobben? Ta kontakt med daglig leder Simen Eriksen på e-post simen.eriksen@universitas.no. Vi ser frem til å høre fra deg!

Company logo

Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 14 000, og kommer ut 35 ganger i året. Universitas mottar støtte fra Student­samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Universitas økonomisk. Papirutgaven av Universitas distribueres rundt på læresteder tilknyttet SiO.

Spørsmål til annonsen?

Simen Eriksen

Tlf: 482 36 713

Email: simen.eriksen@universitas.no