Associate innen Business Analytics

Søkefrist: 03.02.2019
fulltid

Vår jobb er å se muligheter ved bruk av ny teknologi, effektivisere og skape verdi, slik at våre kunder kan konsentrere seg om å gjøre det de er gode på.

Og du får mulighet til nettopp dette, som vår nye kollega i Business Analytics. Dette er et helt nytt spesialistmiljø i vår rådgivningsvirksomhet med cirka 150 andre engasjerte kolleger innen rådgivning.

Det er viktig for oss at vi skaper trygghet hos våre kunder. Derfor er det helt essensielt for oss at du er lærevillig og evner å tilpasse deg ulike typer kunder; i tillegg til å trives med kvantitative analyser og er nysgjerrig på ny teknologi. Du får tidlig ansvar for å ivareta kunderelasjoner, gjennomføre prosjekter av ulik størrelse og mulighet til å bidra til videreutviklingen av Business Analytics.

Du får jobbe med blant annet:

utvikling og etablering av løsninger innen business analytics

avanserte analyser ved bruk av AI og maskinlæring

rapporter og dashboards

databaseoppsett

løsningsarkitektur

strukturering av data

datamodellering

ETL

Har du lyst til å sikre deg jobben? Her er noen tips:

Ha utdannelse og/eller erfaring innen kybernetikk, datateknologi, matematikk eller informatikk

Vis at du er villig til å ta initiativ og ansvar

Søk innen 3. februar!

Hos oss får du et flott sted å jobbe, og samarbeide med kolleger som støtter og bryr seg om din karrieremessige utvikling. Du blir en del av et inkluderende arbeidsmiljø som har fokus på å legge til rette for at vi skal lykkes sammen.

Ta kontakt med Henning Torgersen (henning.torgersen@bdo.no) eller Christine Haugland (christine.haugland@bdo.no), hvis du har noen spørsmål til stillingen.

Company logo

BDO er et konsulentselskap som skaper trygghet, tillit og verdiskaping for virksomheter gjennom revisjon, regnskap, rådgiving og advokattjenester. Med 1500 ansatte og 70 kontorer over hele landet er vi tett på det lokale næringslivet. Hver dag går våre 1500 ansatte på jobb for å gjøre en forskjell. En forskjell for virksomheter som trenger en partner som kan gi råd, innsikt og skape trygghet for at beslutninger tas på riktig grunnlag. Det krever mennesker som evner og har vilje til å se viktighet i detaljer, og hvordan detaljene bidrar til helheten. Vi anser det som vår samfunnsoppgave å bidra til trygghet og verdiskapning i næringslivet. Det gjør vi faglig hver dag gjennom våre tjenester, gjennom kompetanseoverføring, og vi støtter prosjekter og veldedige organisasjoner som bygger kunnskap og sprer motivasjon for et aktivt og inkluderende liv.

Spørsmål til annonsen?

Torunn Fjermestad

Email: rekruttering@bdo.no