Voksenopplæringsforbundet søker 1-2 studenter til oppdrag innen programvareutvikling

Søkefrist: 14.12.2018
deltid

Vi er i gang med et pilotprosjekt for å bygge et nettbasert fagsystem for kursregistrering og tilskuddsforvaltning for våre studieforbund. For å styrke arbeidet søker vi 1-2 personer som kan bidra til arbeidet med å ferdigstille prototypen til systemet. Oppdraget er på 100-150 timer, med mulighet for utvidelse. Arbeidet skal gjennomføres på heltid/deltid etter nærmere avtale i løpet av vinteren 2018-19.

Vi søker deg som har

  • Erfaring med utvikling av nettbaserte programløsninger, både back-end og front-end.

  • Gode ferdigheter i koding med skript/programspråk.

  • Erfaring med bruk av React/Redux eller Rails kan være en fordel.

  • Erfaring med skyarkitektur kan være en fordel.

  • Behersker norsk eller engelsk, både muntlig og skriftlig.

Du må være:

  • Nøyaktig og strukturert

  • Pålitelig og effektiv

  • Samarbeidsvillig

Oppstart: snarest

Vi kan tilby kontorplass og teknisk utstyr, eller du kan jobbe hjemmefra og bruke ditt eget.

Lønn etter avtale.

Er du interessert?

Send kort søknad og CV til vofo@vofo.no snarest mulig, merk søknaden «pilotprosjekt».

Spørsmål kan rettes til Mats Grimsgaard på telefon 92611925 eller e-post mg@vofo.no.

Company logo

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er en interesseorganisasjon for 14 studieforbund og deres nær 500 medlemsorganisasjoner. VOFO ble stiftet i 1932 og hovedmålet er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter. Sekretariatet har 8 ansatte og holder til i Akersgata i Oslo. I tillegg til sentraladministrasjonen har Voksenopplæringsforbundet 13 regionale organisasjoner som jobber med og for regionale studieforbund og deres medlemmer.

Spørsmål til annonsen?

Mats Grimsgaard

Tlf: 92611925

Email: mg@vofo.no