Deltidsjobb for IT-studenter

Søkefrist: 01.12.2018
deltid
NRK tilbyr en spennende deltidsstilling i Bifrost, teamet som er ansvarlig for overvåkning av NRKs tilbud på nett. Dette er en unik mulighet for å lære hvordan våre tjenester fungerer og være med på å kvalitetssikre deres drift. Rollen innebærer å være på vakt og håndtere feilsituasjoner som oppstår i tillegg til å bidra til at våre overvåkningsløsninger fungerer og kontinuerlig forbedres. Dette er viktig arbeid for å levere så stabile tjenester som vårt publikum forventer. 

Vi søker deg som er genuint opptatt av å utnytte teknologiske løsninger for å oppdage feil før publikum gjør det. Dette er en stilling som fint kan kombineres med studier, og vil gi relevant erfaring for studenter innen informasjonsteknologiske fag.

Arbeidsoppgaver

Teamet Bifrosts ansvar: 
 • Overvåke helse og respondere på serverfeil i NRKs overvåkingsverktøy. 
 • Overvåke og behandle feil i NRKs strømmetjenester, NRK TV/ NRK Radio / NRK Super. 
 • Automatisering av manuelle prosesser 
 • Integrasjon og datainnhenting fra apier til dashboards 
 • Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon i samarbeid med utviklingsteamene 
 • Koordineringsrolle og informasjonsansvar ved mindre hendelser 
 • Informere og holde dialog med utviklingsteam om feilsituasjoner og rettelser som gjøres. 
 • Svare fortløpende på henvendelser fra ulike miljøer per epost, chat og telefon. 
 • Følge opp og samarbeide med eksterne leverandører i daglig drift og ved større feilsituasjoner. 
 • Andre løpende driftsoppgaver.
Det forventes at man deltar i noen eller alle av disse oppgavene etter avtale.

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om software applikasjonsarkitektur 
 • Erfaring med scripting og konsollapplikasjoner 
 • Programmeringserfaring i for eksempel Java, javascript eller Python
Vi setter også pris på om du har erfaring med drift av Linux eller Windows maskiner, web servere, ulike kjøretidsmiljøer og liknende.

Utdanningsretning

 • IT

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Vi tilbyr

Stillingen inngår i en turnusordning med kvelds- og helgevakter. 
Stillingen er en ypperlig mulighet til å skaffe seg god innsikt i hvordan applikasjoner bygges, kjøres og overvåkes, samt bygge programmeringserfaring. 
Bifrost holder til på Marienlyst, midt i NRKs utviklingsmiljø. 
NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.
Company logo

Norsk rikskringkasting (NRK) er Norges største mediebedrift. NRK er en offentlig eid, lisensfinansiert allmennkringkaster. NRK byr på et bredt medietilbud med tre tv-kanaler, 16 radiokanaler og nettstedet NRK.no. Som offentlig eid kringkastingsselskap har NRK i oppgave å lage et bredt og vidt medietilbud for alle som bor i Norge tuftet på norsk språk og kultur. Totalt arbeider ca. 3 500 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1500 er fordelt på store og små NRK-avdelinger landet rundt. NRK sysselsetter en rekke yrkesgrupper. Journalister er den største gruppen, men det finnes også en rekke programingeniør- og tekniske jobber såvel som en rekke IT-jobber. NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn. Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

Spørsmål til annonsen?

Erlend Wiig

Tlf: 97685232

Email: Erlend.wiig@nrk.no