Interessert i Cybersecurity og ute etter deltidsjobb?

Søkefrist: 30.11.2018
deltid

BDO CERT (Computer Emergency Response Team) er en del av BDO Cybersecurity. Vi utvider vår 24/7 overvåkings- og håndteringskapasitet, og ønsker å tilby deg som er student mulighet til å være en del av vårt team på deltid.

Våre tjenester består av fem hovedområder: Sikkerhetstesting, forebygging, deteksjon, hendelseshåndtering og analyse og etterretning. Sikkerhetsanalytikerne våre jobber primært med trusseldeteksjon, hendelseshåndtering, teknisk analyse og etterretning.

 • Sikkerhetstesting identifiserer sårbarheter i systemene og bidrar til bedre analyse og forebygging.
 • Trusseldeteksjon baserer seg på innsamling og analyse av data fra ulike typer sensorer i kundenes infrastruktur, og danner grunnlag for oversikt over og varsling av sikkerhetshendelser.
 • Hendelseshåndtering behandler alarmer fra sensornettverket, varsler kunder, og bistår eller leder arbeidet med å håndtere uønskede hendelser så effektivt som mulig.
 • Analyse og etterretning arbeider med informasjonsinnsamling og sammenstilling, og bidrar til forståelsen som er nødvendig for å sikre god deteksjon og effektiv hendelseshåndtering.

Som en del av vår 24/7-satsing får du:

 • En spennende og betydningsfull arbeidshverdag
 • En unik mulighet til relevant jobberfaring i nærheten av studiestedet ditt. Du kan velge mellom to alternative arbeidslokasjoner: Våre lokaler på Gjøvik eller i Oslo.
 • Mulighet til å jobbe sammen med og lære av svært kompetente folk på dagtid
 • Selvstendige og givende arbeidsoppgaver på kvelds- og nattevakt
 • Svært relevant jobberfaring mens du studerer
 • Mulighet til å bygge nettverket ditt i informasjonssikkerhetsbransjen
 • Mulighet for fast ansettelse etter studiet

Kvalifikasjoner:

 • Pågående høyere utdanning innen IT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap og/eller interesse innen minst ett av følgende områder:
  • Hendelseshåndtering
  • Reverse engineering
  • Nettverksdeteksjon
  • Logganalyse
  • Teknisk/taktisk analyse
  • Etterretning
  • Forensics
  • DevOps

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Analytisk og evne til å tenke helhetlig
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Gode samarbeidsevner

Vi gleder oss til å høre om hva som opptar og engasjerer deg, og hvordan du kan hjelpe oss med å sikre kundenes verdier og nasjonale interesser.

Company logo

BDO er et konsulentselskap som skaper trygghet, tillit og verdiskaping for virksomheter gjennom revisjon, regnskap, rådgiving og advokattjenester. Med 1500 ansatte og 70 kontorer over hele landet er vi tett på det lokale næringslivet. Hver dag går våre 1500 ansatte på jobb for å gjøre en forskjell. En forskjell for virksomheter som trenger en partner som kan gi råd, innsikt og skape trygghet for at beslutninger tas på riktig grunnlag. Det krever mennesker som evner og har vilje til å se viktighet i detaljer, og hvordan detaljene bidrar til helheten. Vi anser det som vår samfunnsoppgave å bidra til trygghet og verdiskapning i næringslivet. Det gjør vi faglig hver dag gjennom våre tjenester, gjennom kompetanseoverføring, og vi støtter prosjekter og veldedige organisasjoner som bygger kunnskap og sprer motivasjon for et aktivt og inkluderende liv.

Spørsmål til annonsen?

Ronny Hansen

Tlf: +47 922 42 481

Email: Ronny.Andre.Hansen@bdo.no