Studentmedarbeider

Søkefrist: 21.09.2015
deltid
Teknologirådet søker engasjert student til å delta i faglig spennende arbeidsmiljø. Vi tilbyr varierte oppgaver og verdifull arbeidserfaring i en organisasjon som arbeider med dagsaktuelle temaer. For tiden jobber vi med temaer som nettverksøkonomien, big data, personvern og mobil helse.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Research
  • Oversettelser til/fra engelsk
  • Publisere på nettsidene
  • Praktisk organisering av frokostmøter og konferanser
  • Forefallende arbeid
For studenter med den rette erfaringen kan det også være aktuelt å jobbe med grafiske illustrasjoner, video, målrettet bruk av sosiale medier o.l.

Vi ser etter en person som:
  • Er masterstudent med helst to år igjen av studiene
  • Har interesse for teknologi og norsk politikk
  • Er skrivefør i både norsk og engelsk

Arbeidstid/mengde: Opp til 7 timer pr. uke/28 timer pr. mnd. Timelønn etter avtale.
Tiltredelse så snart som mulig. 

Henvendelser kan rettes til Adele Flakke Johannessen tlf: 23 31 83 00 eller e-post: afj@teknologiradet.no

Søknad med CV sendes som en fil i PDF til post@teknologiradet.no

Søknadsfrist: mandag 21. september 2015

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om muligheter og utfordringer med ny teknologi. Vi involverer både eksperter, beslutningstakere og lekfolk i vårt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen. Se www.teknologiradet.no

Company logo

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om muligheter og utfordringer med ny teknologi. Vi involverer både eksperter, beslutningstakere og lekfolk i vårt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen.

Spørsmål til annonsen?

Adele Flakke Johannessen

Tlf: 23 31 83 00

Email: afj@teknologiradet.no