Sommerjobb 2016

Søkefrist: 08.11.2015
internship

Sommeren 2016 tilbyr vi inntil fem IT-studenter en sjelden mulighet til å tilbringe 8 uker i vår organisasjon. Du vil delta i et internt utviklingsprosjekt innen teknologi. Du vil arbeide i team og bli veiledet av noen av våre erfarne medarbeidere. Din rolle og dine oppgaver vil bli tilpasset dine ferdigheter og interesseområder. 


Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter studenter på bachelor- eller masternivå innen teknologifag. For å være aktuell må du kunne vise til gode akademiske resultater. I PST jobber vi både individuelt og i team. Vi søker derfor deg som både trives med å grave deg dypt ned i faglige utfordringer og som evner å dele kompetansen din med andre. Har du også mot til å utfordre oss og tenke nytt ”innenfor boksen”, er du kanskje den vi ser etter! 


Alle ansatte i PST må sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå. Du må derfor tilfredsstille kravene til det. Norsk statsborgerskap er et krav. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på www.nsm.stat.no


Hva kan vi tilby deg? 

Mulighet til å bygge nettverk og relasjoner med ansatte og andre Summer Interns 

Reell arbeidserfaring 

Prosjekterfaring 

Personlig oppfølging 

Unik innsikt i Politiets sikkerhetstjeneste 


Mer informasjon 

Vil du vite mer om Summer Internship i PST, kan du ta kontakt med Ronald Gran eller Anna Christensen på telefon 23 30 50 00. For mer informasjon om PST, se www.pst.no. PST har også egne profiler på Twitter og Facebook. 


Søknad og prosess 

Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via Webcruiter

I tilegg til det ordinære søknadsbrevet vil vi at du legger ved et motivasjonsbrev hvor du svarer på følgende fire spørsmål (maks 1 side til sammen): 


  1. Hvorfor vil du jobbe i PST? 
  2. Hvordan kan din kompetanse bidra til å løse PSTs samfunnsoppdrag? 
  3. Hva ønsker du å utvikle for PST i løpet av internship-perioden? 
  4. Hvem får vi som kollega ved å ansette deg? 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må kandidater være villige til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Programmet varer f.o.m. uke 25 t.o.m. uke 32. Det vil være mulig å ta ut inntil en ukes ferie i uke 29. 

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 47 og 48
Company logo

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Spørsmål til annonsen?

Ronald Gran

Tlf: 23 30 50 00