Overingeniør, oppgradering av stamnett og infrastruktur i maskinrom

Søkefrist: 23.10.2018
fulltid

USIT/Grunndrift/Nettdrift søker en erfaren og teknisk nettverkspesialist med dyp kunnskap om nettverk og infrastruktur. Søkeren må ha praktisk erfaring med stordrift av nettverk og dyp forståelse av svitsjer, rutere, wlan og fysisk infrastruktur.

Stillingen er midlertidig for 1 år, med mulighet for forlengelse.

Gruppe for nettdrift er en av fire grupper i seksjon for grunndrift (GD) og har ansvar for alt av nettverk på UiO. Dette omfavner nettverkskomponenter, fiberinfrastruktur og nettverkskabling i og til alle UiOs bygg. Vi har også ansvaret for deler av Uninett og Nordunets infrastruktur i Oslo, samt eier av det norske samtrafikkpunktet Norwegian Internet Exchange(NIX). Nettet er generelt bygget opp av utstyr fra Cisco, men vi benytter også andre produsenter.

Company logo

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Spørsmål til annonsen?

Petter Bjørbæk

Email: petter.bjorbak@usit.uio.no