Bli med på en unik reise i et av Norges største IT-miljøer!

Søkefrist: 25.10.2018
fulltid
Skatteetaten huser et av landets største og ledende IT-miljøer! I Skatteetatens IT-divisjon er vi ca. 650 mennesker som jobber med ny- og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Vi skal sikre at Skatteetaten har en velfungernede IT-portefølje som understøtter leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. 

Bli med på en unik reise i et av Norges største IT-miljøer!

Skatteetaten er på jakt etter IT-talenter til vårt 1-årige traineeprogram! Ikke gå glipp av muligheten til å få jobbe med noen av Norges største og viktigste systemer i et faglig dyktig og fremoverlent IT-miljø. Vi lover utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke karriereveien din.

Vi søker deg som motiveres av:
• varierte oppgaver innen utvikling, kunstig intelligens, blockchain, sikkerhet og arkitektur 
• mulighet for å spesialisere deg innenfor et av områdene nevnt over 
• mulighet for å utforske ulike arbeidsformer i prosjekt og linje 
• skreddersydd hospiteringsplan og personlig oppfølging av egen mentor og traineekoordinator 
• mulighet for kurs og sertifiseringer 

Traineeprogrammet er et 1-årig program med fast ansettelse, og overgang til et av våre spennende fagmiljøer i etterkant. 

Traineestillingene har arbeidssted Oslo, men det åpnes også for at 1 – 2 stillinger kan tilknyttes vårt miljø i Grimstad. En del reisevirksomhet må påregnes. Oppstart august 2019. 

Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk som er arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Vi gjør oppmerksom på at mastergrad fra utenlandske studiesteder må være godkjent av NOKUT.

Kvalifikasjoner

 • Masterutdanning (tilsvarende minimum 240 studiepoeng) med gode akademiske resultater
 • Aktuelle fagområder: mastergrad innen IT, informatikk eller tilsvarende teknologisk utdanning
 • Du er nyutdannet eller ferdigstiller ditt masterstudie i løpet av sommeren 2019. Du kan også ha 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning
 • Du må kunne formulere deg godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • ha stor interesse for IT med ønske om spesialisering innenfor utvikling, blockchain, arkitektur, kunstig intelligens eller sikkerhet
 • like skiftende arbeidsoppgaver og omgivelser
 • lyst til å få en helhetlig innsikt i vår organisasjon
 • like å bevege deg utenfor komfortsonen og ta initiativ
 • være nytenkende i måten du løser utfordringer på
 • være gira på å lære nye ting
 • like å samarbeide og skape nye relasjoner
 • ønske å arbeide med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag med stor betydning for hele befolkningen

Vi tilbyr

 • aktive ledere og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitidsordning og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • videreutdanning og kurs
 • faglig utvikling blant dyktige medarbeidere
 • utfordrende arbeidsoppgaver med personlig oppfølging fra egen mentor
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Traineene ansettes i fast stilling og lønnes som førstekonsulenter (kode 1408) i kr. 500 000. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. Vi er i dag rundt 900 ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Hvert år bruker vi ca. 1 000 0000 utviklingstimer på digitale tjenester og verktøy og våre systemer er et av landets største når det gjelder datamengde og brukere. Skatteetaten har et av Norges største og sterkeste IT-miljø, hvor arbeidsområdene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet.

Spørsmål til annonsen?

Marte Gihle

Tlf: (+47) 993 79 466

Email: marte.gihle@skatteetaten.no