Overingeniør ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi, USIT

Søkefrist: 30.09.2018
fulltid

Har lyst til å jobbe med drift av store IT-systemer? Har du en positiv innstilling, liker å hjelpe andre og ønsker å bidra til at ansatte og studenter på UiO skal få best mulige IT-tjenester? Nå har du muligheten!

Vi søker etter en person som vil jobbe med forvaltning, utvikling og drift av UiO sine meldingstjenester.

Arbeidsoppgavene til meldingstjenestegruppen er varierte og inkluderer alt fra teknologi- og løsningsrådgivning, brukerstøtte og kursing; til programmering, installasjon, dokumentasjon og konfigurasjon av IT-løsninger. Flere av tjenestene har høye krav til tjenestekvalitet og -tilgjengelighet, slik at man vil jobbe med lastbalansering, overvåkning, automatisering og redundans med mer.

Vi søker etter en person som kan jobbe innen hele gruppens ansvarsområde.

Company logo

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Spørsmål til annonsen?

Bård Jakobsen

Tlf: 22852778

Email: b.h.m.jakobsen@usit.uio.no