Senioringeniør - drift og utvikling av meldingstjenestene til UiO

Søkefrist: 30.09.2018
fulltid

Er du en erfaren systemadministrator med sans for utvikling og integrasjoner? Eller utvikler som har lyst til å jobbe mer med drift og integrasjoner? Nå har du muligheten!

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som vil jobbe med forvaltning, utvikling og drift av UiO sinemeldingstjenester, samt integrasjon av meldingstjenestene med andre av UiO sine IT-systemer.

Stillingen som senioringeniør er plassert i Gruppe for drift av meldingstjenester, som har ansvaret for drift og videreutvikling av e-post, kalender, SMS og lynmeldinger/chat for UiO. I tillegg leverer vi enkelte tjenester til Universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Det benyttes løsninger basert både på åpen kildekode og proprietær programvare. E-post og kalendersystemet er for eksempel Microsoft Exchange, mens e-postmottak og -utsendelse er bygget rundt Exim. E-postlistesystemet er Sympa, og vi er i ferd med å innføre Mattermost som ny chatløsning.

Som senioringeniør vil du få særskilt ansvar for enkelttjenester og prosjektledelse for aktiviteter knyttet til utvikling, endring og integrasjon.

Company logo

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Spørsmål til annonsen?

Bård Jakobsen

Tlf: 22852778

Email: b.h.m.jakobsen@usit.uio.no