Architect Greenhouse - for nyutdannede systemutviklere

Søkefrist: 30.09.2018
fulltid

Unik mulighet for nyutdannede IT-utviklere!

Gjennom et helt nytt 3-årig program gir DNB deg den erfaringen og oppfølgingen du trenger for å bli fremtidens IT-arkitekt.

Dette programmet har vi døpt til Architect Greenhouse. Etter tre år er målet at du sitter igjen med en svært etterspurt kompetanse hos et av Norges største og mest innovative IT-miljøer. 

Dette er en fast stilling i DNB hvor du får:

  • være hands-on med programmering med forskjellige språk og teknologier
  • jobbe som IT-arkitekt ved vurdering og design av nye tjenester
  • praktisk prosjektarbeid med lengre utlandsopphold
  • mentorordning med våre erfarne IT-arkitekter
  • faglig påfyll og videreutdanning i samarbeid med anerkjente utdanningsinstitusjoner i Norge

DNB er mer enn bare en bank – vi har også ambisjoner om å bli et av Europas ledende teknologiselskap. Som ansatt i DNB blir du med å utvikle samfunnskritiske løsninger som millioner av mennesker.

Før jeg er overbevist må jeg ha litt mer informasjon

Vi tror at for å bli en god IT-arkitekt trenger du tung IT-kompetanse fra studiet kombinert med erfaring fra relevant prosjektarbeid. Nettopp derfor er det viktig at du er med og programmerer løsningene våre fra første dag. I dette programmet har vi derfor lagt vekt på at du får følge prosjekter helt fra de blir født – være en del av prosjektet i et flere måneders opphold i utlandet – og tilslutt implementeres i markedet.

Hvordan skal jeg kunne jobbe som IT-arkitekt med så lite erfaring?

En viktig del blir å bygge kompetansen din med nødvendig faglig påfyll i tillegg til jobben som utvikler og arkitekt. Dette gjør vi i samarbeid med anerkjente utdanningsinstitusjoner i Norge.

Gjør jeg dette alene?

En kritisk suksessfaktor er mentorordning; du blir en del av et spennende og kunnskapsrikt IT-miljø, hvor du får tett oppfølging av de beste IT-arkitektene i banken.

Men, hva er egentlig en IT-arkitekt og hva kan jeg jobbe med?

En IT-arkitekt er en person som har forståelse for hvordan teknologier henger sammen og har unik forståelse for hele bankens tekniske portefølje. I tillegg må du forstå bankens virksomhet, mer spesifikt er typiske arbeidsoppgaver for en IT-arkitekt å strukturere og systematisere brukerkrav, identifisere og velge løsningskomponenter og designe teknisk løsning, kombinert med kunnskapen om hvordan dette skal driftes.

Så, hvem er jeg?

Vi ser etter de med mastergrad i teknologi. Du er nyutdannet eller har maks tre års erfaring, du har stor interesse for - og allerede er blitt hekta på programmering. Hvilke programmeringsspråk du liker best spiller i utgangspunktet mindre rolle, om det er Java, C# .NET, MATLAB, Python, Delphi, PHP eller JavaScript. Du må også ha lyst til å utvikle deg videre – og ta ett større ansvar enn kun programmering.

En IT-arkitekt i DNB er sentral i utvikling av fremtidens bank. Dette skjer best med et miljø med god kjønnsbalanse og en bredde i kulturbakgrunn.

Company logo

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Spørsmål til annonsen?

Fredrik Svendsen

Tlf: 47332026

Email: Fredrik.Svendsen@dnb.no