Fullstack developer in Oslo

Søkefrist: 17.05.2018
fulltid

What we do

We are developing software that radically improves courier’s efficiency by building an advanced transportation management platform that includes automation tools for routing, managing orders, delegating drivers, as well as tracking deliveries.

Who we are

We are a small team located in California and Oslo. In the last year, we have successfully launched Norway’s first and only online application for booking courier services. Recently we have been recognized by prominent technology investors by receiving 1 million NOK in additional funding from the Norwegian Research Council as one of only 13 to help expand our team as we’re building the future of logistics.

 Are you the one we are looking for?

• Full-stack experience. Exposure to Go or Node.js is preferred, but all smart developers with general knowledge are invited to apply

• Experience with modern web frameworks. Angular and Typescript preferred.

• Database experience (PostgreSQL, MongoDB)

• Experience with open-source technologies and cloud platforms.

• You are a self-starter, you want to take the lead, and can hit the ground running

• Comfortable collaborating closely with remote developers stationed in our California office

• Can define and solve unconstrained problems, and know when to seek help when no progress is being made

Job Summary

You’ll be a part of our cosy Oslo office located in the heart of Oslo to build products and experiences for business users at couriers throughout Scandinavia. In the Full-Stack Developer role you will be contributing at all levels of our web application stack, ranging from back-end technologies (Go, PostgreSQL) to front-end interfaces (HTML, CSS, JavaScript).

You will get a monthly salary (to cover your costs in the start and then competitive) and a good amount of equity.

Company logo

I august 2017 lanserte vi norges første budbilportal som lar fraktkjøpere i Oslo og Akerhus få tilbud fra flere transportører gjennom et søk. Nå har vi tatt et steg videre og skal utvikle et av verdens mest avanserte transportadministrasjonssystemer, som er kjerne programvaren for transportører. Over 50% av transportørene i Norge har en driftsmargin på under 5%. En stor del av bakgrunnen for det er uproduktive ansatte på kontoret, lav fyllingsgrad og lite effektive ruter. Ikke bare er dette en utfordring for transportøren, men også for våre byer. Økt trafikk, klimagasser og veislitasje er en stor kostnad for samfunnet. Vi ønsker å løse problemene ved rota og utvikler programvare for å hjelpe transportøren. Programvaren vår automatiserer store deler av administrasjonen og optimaliserer fyllingsgrad samt ruter. Da kan transportøren fokusere på å frakte varer istedenfor å administrere. Vårt team er lokalisert i Oslo og San Diego. Nylig fikk vi som et av kun 13 selskap tildelt tilskudd fra Forskningsrådet for å videreutvikle systemet vårt. Midlene muliggjør utvidelse av vårt team i Oslo og raskere utvikling av systemet.

Spørsmål til annonsen?

Kim Aleksander Hammer Iversen

Tlf: 93285939

Email: kim@zendera.no