Internship Gjensidige

Søkefrist: 18.03.2018
internship

Et internship hos oss vil gi deg bedre innsikt i bransjen og kulturen vår, og ikke minst mulighet til å følge oppgavene dine fra start til slutt. Stillingen tilsvarer en ca. 20 prosent stilling gjennom året. Vi legger vekt på høy fleksibilitet, slik at jobben du gjør hos oss ikke går utover prestasjonene dine på skolen.

I år tilbyr vi 20 stillinger innenfor 15 områder i organisasjonen. Du som informatikkstudent vil blant annet være svært relevant for stillingene innenfor Digital rådgivning, Digital innsikt og analyse, Teknologi og innsikt, Digitale partnerløsninger og Digitalisering.

Arbeidssted: Hovedkontoret vårt i Oslo.

Les mer om de ulike internshipene vi tilbyr og søk her: www.gjensidige.no/internships innen 18. mars.

Company logo

Gjensidige tenker nytt, offensivt og langsiktig, for at folk skal være best mulig forberedt på fremtiden. Da trengs det teknologer, ingeniører, tallknusere, jurister, selgere, journalister og statsvitere. Det trengs analytikere, problemløsere, sosiologer, sykepleiere og økonomer. For ikke å snakke om kapitalforvaltere, idémakere, ledertalenter, kunderådgivere, kommunikasjonseksperter – og mye mer. løpet av Gjensidige-karrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre – hver eneste dag. Det kontinuerlige samarbeidet på tvers av fagmiljøene gjør at du får et stort nettverk og lærer ting du ikke hadde regnet med å lære. Gjennom Gjensidigeskolen kan du tilegne deg det du måtte trenge for å jobbe optimalt som nyansatt, men også ta relevante kurs for å videreutvikle deg etter hvert. På denne måten kan du nå så langt du vil. Det å jobbe i et av Nordens største finanskonsern innebærer et stort ansvar. Ikke bare overfor kundene og livene deres, men også overfor samfunnet. Gjensidige skal blant annet sørge for at erfaringen og kompetansen innen forebygging av skader og ulykker kommer alle til gode. Etiske og miljømessige hensyn er også integrert i den daglige driften og i forholdet til samarbeidspartnere.

Spørsmål til annonsen?

Marthe Bjerke

Email: student@gjensidige.no