Spennende sommerjobb i Skatteetaten

Søkefrist: 13.02.2018
internship

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse, og til å knytte langsiktige kontakter.

Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.

Søknadsfrist: 13. februar 2018

Utlyste stillinger:

3 utviklere til spennende sommerjobber

Prosjekt 1: Skatteetatens håndbøker 
Vi søker etter en uvikler som med hjelp fra en interaksjonsdesigner, skal finne ut hvordan produksjon, distribusjon og presentasjon av Skatteetatens håndbøker bør gjøres. Skatteetaten har i dag fire håndbøker som fra forfatteres side produseres, distribueres og presenteres på til dels forskjellige måter. 

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3688180191&company_id=455000&Link_source_id=0&use_position_site_header=0&culture_id=NB-NOProsjekt 2: www.skatteetaten.no/finansveileder - kunstig intelligens 
Vi søker etter to utviklere med interesse for kunstig intelligens som skal jobbe med finansveilederen til Skatteetaten. Du må være interessert i utvikling, helst både back end og front end, og kunne transformere større mengder data til andre formater. 

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3688205331&company_id=455000&Link_source_id=0&use_position_site_header=0&culture_id=NB-NO

Sommerjobb som interaksjonsdesigner/UX - Skatteetatens IT- og servicepartner

Prototype brukergrensesnitt og bedre brukskvaliteten for håndbøker og www.skatteetaten.no/finansveileder

Vi søker en student som vil jobbe med oppgaver knyttet til brukergrensesnitt og bedre brukskvalitet. Du kommer til å tegne ut/utforme og teste ut brukergrensesnitt for Skatteetatens håndbøker og www.skatteetaten.no/finansveileder. Oppgaven henger sammen med de andre sommerprosjektene vi har og vil bruke analyse som er utarbeidet av webanalytiker.

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3688180191&company_id=455000&Link_source_id=0&use_position_site_header=0&culture_id=NB-NO

Er du interessert i kryptovaluta og kunstig intelligens? Vi søker to sommerstudenter som skal jobbe med mønstergjenkjenning av transaksjoner av kryptovaluta

"Mønstergjenkjenning av transaksjoner av kryptovaluta – der Artificial Intelligence møter Blockchain"

Skatteetaten er i front med utviklingen av fremtidens tekniske løsninger innen det offentlige. Mønstergjenkjenning av transaksjoner av kryptovaluta i en blokkjede er en spennende oppgave som Skatteetaten ønsker å jobbe med i form av et sommerprosjekt. Vi søker etter to sommerstudenter som sammen med interne ressurser vil jobbe med prosjektet.

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3688229680&company_id=455000&Link_source_id=0&use_position_site_header=0&culture_id=NB-NO

Sommerjobb som Web-analytiker

Analyse av skatteetaten.no – hva fungerer/ikke fungerer?

Vi søker en student som vil jobbe med oppgaver knyttet til skatteetaten.no. Du skal finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer for brukerne av skatteetaten.no. Dette skal du gjøre ved å ta utgangspunkt i tallgrunnlag for eksisterende site og ny site. Utgangspunktet er at skatteetaten.no kommer i ny versjon våren 2018, og målet er å få vite om noe har endret seg. I tillegg vil du se på hvordan brukertilfredshet kan måles og settes opp. Oppgaven du utfører kommer til å gi input til de andre sommerstudentprosjektene.

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3688196358&company_id=455000&Link_source_id=0&use_position_site_header=0&culture_id=NB-NO

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. I tillegg har Skatteetaten over 800 ansatte som jobber i Skatteetatens IT- og Servicepartner (Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester). SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og har flere store prosjekter i gang for modernisering på IT-området.

Spørsmål til annonsen?

Lykke R. Skimten

Tlf: +47 452 77 439

Email: LykkeRenee.Skimten@skatteetaten.no