Spennende mulighet i anerkjent forening

Søkefrist: 20.02.2018
deltid

Norsk informasjonssikkerhetsforum (ISF.no) søker bistand til foreningens sekretariat.

Arbeidet innebærer å

· Bistå med forberedelser til- og gjennomføring av medlemsmøter 4 ganger per år

· Bistå med å planlegge, organisere og gjennomføre en årlig tre dagers konferanse i slutten av august

· Kommunikasjon med hotell eller eier av lokale i forbindelse med arrangementer

· Svare på henvendelser fra medlemmer og andre interessenter

· Utforming og utsending av foreningens informasjonsmateriell, herunder nettside og andre kommunikasjonskanaler

· Bistå med å videreutvikle foreningens IKT-plattform

· Samhandling med foreningens valgte styre

Omfanget av arbeidet vil variere i løpet av året, og vi ønsker derfor at flere deler på oppgavene. Stillingen er satt til deltid, men det vil variere, og antall timer per uke er ikke fast.

Vi kan tilby

· Tett samhandling med erfarne ledere og medarbeidere innen informasjonssikkerhet

· Fri deltakelse på foreningens arrangementer

· Fleksible arbeidsforhold utenom arrangementene - ingen kontortid

Vi søker deg som

· er nøyaktig, pliktoppfyllende og kommuniserende

· er interessert i hvordan teknologi kan forenkle og effektivisere foreningsdrift

· synes informasjonssikkerhet er spennende

· kan levere tjenesten/bistanden fra eget firma (enkeltpersonsforetak eller i samarbeid med andre)

Søknad

Du søker ved å sende en kortfattet søknad med CV og eventuelle attester/karakterutstkrifter på e-post til isf@isf.no

Company logo

Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) ble etablert i 1994, og har rundt 200 bedriftsmedlemmer. Foreningen er en ideell organisasjon som arbeider med informasjonssikkerhet for medlemmene. Våre medlemsmøter arrangeres i Oslo på ettermiddagstid i henhold til arrangementskalender. Deltakelse på medlemsmøtene varierer fra 75 til 150 avhengig av tema og tidspunkt på året. Høstkonferansen arrangeres over tre dager i slutten av august på Sundvolden hotell, og tiltrekker seg rundt 250 deltakere, sponsorer og foredragsholdere. Foreningen ledes av et aktivt styre bestående av erfarne ledere og medarbeidere i informasjonssikkerhetsfaget. For ytterligere informasjon se vårt nettsted www.isf.no

Spørsmål til annonsen?

Lillian Røstad

Tlf: 99400628

Email: Lillian.rostad@isf.no