Summer intern i Netlight

Søkefrist: 26.10.2017
internship

Som summer intern i Netlight får du en virkelighetsnær forsmak på konsulentyrket. Du blir en del av et selskap kjennetegnet av en sterk kultur der de ansatte bryr seg om hverandre, deler sin kunnskap og brenner for teknologi.Celina Moldestad - Robotikk og intelligente systemer, UiO

I løpet av sommeren hos Netlight fikk jeg jobbe med videreutviklingen av et system hos en av Norges største banker. I prosjektet jobbet jeg som backendutvikler, og koden jeg skrev gikk like etterpå ut i produksjon. Dette synes jeg gjorde at prosjektet ble ekstra spennende, da det stilte høye krav til kvaliteten i min leveranse. Under oppdraget fikk jeg jobbe med omfattende og utfordrende problemstillinger som gjorde at jeg lærte veldig mye i løpet av sommeren.  Å sitte som konsulent ute hos kunde gav meg reell praktisk erfaring og innsikt i hvordan en arbeidshverdagen kan komme til å se ut etter endte studier.Sigve Skaugvoll - Informatikk, NTNU

Jeg fikk muligheten til å jobbe i nytt og innovativt prosjekt i en av Norges største mediekonsern. Ettersom prosjektet var et reelt prosjekt der sluttresultatet gikk rett ut til brukere fikk jeg en realistisk innsikt i konsulentrollen og arbeidslivet som venter etter studiene. Jeg fikk jobbe med både front og backend, i tillegg til brukertesting og implementasjon - alt ved bruk av ny og innovativ teknologi, noe som gjorde at jeg vokste både som utvikler og konsulent. Jeg satt på team med andre Netlightere, og fikk hjelp både av disse, min mentor og resten av Netlight dersom jeg behøvde det. Ettersom både prosjektet, samarbeidet og alt det sosiale under sommeren var akkurat som konsulentene i Netlight vanligvis jobber og omgås, følte jeg meg som en Netlighter, og ikke som en summer intern.

 


Hva tilbyr vi?
- 6-8 ukers internship mellom juni og august.
- Et reelt innblikk i konsulentbransjen med prosjektbasert arbeid ved bruk av den nyeste teknologien. 
- Arbeidsplass ved våre kontorer på Karl Johan eller hos en av våre Oslobaserte kunder innenfor bransjer der teknologi er forretningskritisk.
- Kontinuerlig utvikling sammen med din mentor og muligheten til å selv forme hvordan sommerens sosiale aktiviteter og faglig opplegg blir gjennomført.


Hvem ser vi etter?
- Du er student på tredje eller fjerdeåret innenfor datateknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign eller nært beslektede fagområder. Du har sterke akademiske resultater.
- Du må ha en genuin interesse for teknologi, forretning og for å lage de aller beste løsningene for våre kunder.
- Du utøver ambassadørskap for Netlight igjennom profesjonell fremtreden og engasjement i din leveranse. Både i prosjekt, på UiO og blant andre Netlightere.
- Du verdsetter en kultur der nettverk og samarbeid med andre benyttes for tilegnelse av kunnskap og problemløsning. 


Send CV, karakterer og søknadsbrev til stine.wollan@netlight.com innen torsdag 26 oktober. Vi verdsetter høyt at Cven gir innsikt i praktisk og relevant erfaring og konkrete teknologier.

Company logo

Netlight er et IT- og management konsulentselskap som ble etablert i 1999 av fire venner som hadde et brennende engasjement for teknologi og innovasjon. I dag har Netlight kontorer i Oslo, Stockholm, München, Berlin, Hamburg, Helsinki, London og Paris. Vi jobber med de nyeste teknologiene hos markedets ledende teknologiselskaper. Vi har sterk kompetanse blant annet innen web-og systemutvikling, mobilutvikling, UX, test og testledelse, infrastruktur, IT strategi m.m. Netlight tilbyr unike karrieremuligheter og har en åpen kultur hvor alle jobber sammen for å levere de beste løsningene for våre kunder.

Spørsmål til annonsen?

Stine Wollan

Tlf: 90187078

Email: stine.wollan@netlight.com