Junior Associate - søknad vurderes fortløpende

Søkefrist: 10.09.2017
fulltid

En Junior Associate tar en aktiv rolle i alle prosjekt-relaterte arbeidsoppgaver som innbefatter utforming av hypoteser, planlegging og gjennomføring av intervjuer og analyse- og syntesearbeid for å kunne komme med anbefalinger og bistå klientene implementeringsarbeidet.

Krav til søker: En konsulent hos McKinsey må kunne kommunisere med mennesker på ulike nivåer i en organisasjon og være i stand til å løse komplekse problemer raskt.

Viktige egenskaper vi ser etter hos deg er derfor:
• Personlig initiativ og lederegenskaper
• Vilje til stadig utvikling
• Sterke analytiske evner
• Forretningsforståelse og god dømmekraft
• Evne til å samarbeide i team og motivere og inspirere andre
• Kommunisere godt, kunne forklare komplekse ideer og skape tillit hos kolleger og klienter
• Krav til utdannelse Junior Associate: Mastergrad

Søknad sendes: Send inn søknad via vårt elektroniske søknadsskjema: http://www.mckinsey.com/careers/search-jobs#?cities=Oslo

Husk å legge ved følgende papirer:
• Søknadsbrev (1 A4-side)
• CV
• Vitnemål tilbake til og med videregående skole
• Eventuelle attester

Company logo

McKinsey støtter toppledelsen i ledende virksomheter med deres viktigste problemstillinger. Vårt arbeid påvirker enkelt- bedrifter, industrier og markeder. Vi er representert i de fleste bransjer, blant annet bank og finans, energi, media, tele- kommunikasjon, IT og konsumvarer. Våre prosjekter dreier seg ofte om strategiske og driftsrelaterte endringer, og vi jobber også mye med fusjoner, organisasjon og markedsføring.

Spørsmål til annonsen?

Anine Walter

Tlf: 22862514

Email: anine_walter@mckinsey.com