Brenner du for programmering og ønsker å jobbe i et av de største SAP-miljøene i Norge?

Søkefrist: 30.06.2017
fulltid

Vi kan tilby et stort og kompetent fagmiljø der kompetansedeling og teamarbeid er en naturlig del av hverdagen. Stillingen gir store muligheter til faglig utvikling, særlig innenfor ABAP programmering, programmeringsspråket som brukes for programmering av de ulike funksjonsområdene i vårt lønnssystem (SAP HR).

 

Daglig leverer DFØ lønnstjenester til 160 statlige virksomheter som gir en markedsdel på 87 prosent innenfor lønnsområdet. Rundt 80.000 brukere benytter våre selvbetjeningsløsninger, og i 2016 leverte vi lønn og honorar til 195.000 mottakere.

 

Stillingen er organisert i lønnsavdelingen, i seksjon for applikasjonsforvaltning. Seksjonen består av 32 medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og god spredning i alder og kjønn. Seksjonen har ansvar for forvaltning og videreutvikling av SAP HR-løsningen vår og er ekspertorganet i SAP-forvaltningen i DFØ. Vi fungerer som tredjelinjesupport ved feilrettinger og konfigureringer i systemet. SAP Norge har sertifisert forvaltningsmiljøet vårt som Customer Center of Expertise.

 

I SAP HR benytter DFØ følgende moduler: Organisasjon og personal, norsk lønn og tid inkludert tidregistreringsmodul. I tillegg bruker DFØ moduler som reise, portal (ansatt og leders selvbetjening), egenutviklede skjema for datafangst, arbeidsflyt og deler av finans- og controller-modulen. Solution Manager benyttes som brukerstøtteverktøy inn mot vår leverandør. Mobile løsninger er et viktig satsingsområde for DFØ. DFØ har utviklet en app med Neptune software som inneholder selvbetjeningsfunksjonalitet som registrering av tid og reiseregninger. Det pågår videreutvikling av funksjonalitet i denne appen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 

 • Stillingens hovedoppgave er programmering i ABAP knyttet til utvikling og feilretting i SAP

 • Dokumentasjon, herunder å dokumentere endringer og feilrettinger og utvikling

 • Legge inn systemendringer fra leverandøren (noter og bistand ved supportpakker)

 • Prosjektdeltakelse og deltagelse i oppgraderinger

 • Systemforvaltning

 • Konfigurering og feilretting

 

I rollen har du mange kontaktflater, derfor er det viktig at du behersker norsk og engelsk både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket vårt er norsk, men all kommunikasjon med leverandør er på engelsk. Du kommuniserer med leverandør, innleide konsulenter og samarbeidspartnere, eksternt. Internt kommuniserer du med alle fagkonsulenter i seksjonen.

 

Vi søker deg som er nyutdannet og som har relevant høyskole- eller universitetsutdannelse. Du har en positiv serviceinnstilling og liker faglige utfordringer. Du er ansvarsbevisst og kan arbeide selvstendig og i team. Stillingen er et engasjement i inntil 12 måneder med mulighet til forlengelse etter kunngjøring.

 

Vi kan videre tilby mange gode betingelser:

 

 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen

 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling

 • Konkurransedyktig lønn

 • Overtidsbetaling

 • Fleksitidsordning (med sommer-/vintertid)

 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 • Tett kontakt med relevante fagmiljøer utenfor DFØ

 

 

Vi holder til i nye, flotte lokaler i Paleet på Karl Johans gate i Oslo sentrum. Vi har kantine og treningsfasiliteter i tilknytning til DFØs lokaler.

 

Mer informasjon om DFØ finner du på vår hjemmeside www.dfo.no.

 

 

Er du interessert i stillingen?

 

Ta kontakt med seksjonssjef Gunn Merete Hebæk (GunnMerete.Hebaek@dfo.no), telefon 932 42 776 eller forvaltningsansvarlig Ove Malde (Ove.Malde@dfo.no), telefon 924 00 194, så snart som mulig.

 

Oppstartdato: august 2017

Company logo

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 425 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder.

Spørsmål til annonsen?

Gunn Merete Hebæk

Tlf: 93242776

Email: GunnMerete.Hebaek@dfo.no