Semesterjobb + sommerjobb som softwareutvikler

Søkefrist: 26.01.2017
internship

I Avdeling for Plan og Analyse i Statnett søker vi to studenter med utdanningsbakgrunn innen datateknologi/kommunikasjonsteknologi/IKT med spesialisering i programmering/softwareutvikling. Studentene skal sammen videreutvikle verktøy for pålitelighetsberegninger og kraftsystemanalyse. Jobben består for en stor del i å programmere i Python.

Vi kan tilby tett samarbeid med fagmiljøet i avdelingen og gode mulighet til å ta initiativ og ansvar. Vi har et kompetent miljø å lære fra. Du får mulighet til å videreutvikle et program som brukes i samfunnsnyttige analyser.  

 Kvalifikasjoner

  • Fullført minimum 2 år av utdanningen
  • Erfaring med Python

Den ideelle søkeren har erfaring med:

  • GIT (eller annen versjonering)
  • PyQT
  • SQL
  • Andre programmeringsspråk

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Varighet: Det er mulighet for å arbeide en dag i uka fra midten av februar og frem til sommeren og minimum 6 uker i perioden juni til august.

Arbeidssted: Nydalen i Oslo om sommeren og mulighet for jobbing i Trondheim eller Oslo i løpet av våren.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Lars Espen Nordhus på tlf. 920 91 547 eller Thomas Trøtscher på tlf. 992 45 340. For mer utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Company logo

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Spørsmål til annonsen?

Thomas Trøtscher

Tlf: 99245340

Email: Thomas.Trotscher@statnett.no