Nytt Krutt i Visma Consulting

Søkefrist: 15.10.2016
fulltid

Bli med i digitaliseringen av Norge som Nytt Krutt i Visma Consulting. Gjennom vårt traineeprogram Nytt Krutt får du en kickstart på karrieren som konsulent, en trygg overgang til arbeidslivet, fast jobb og en vennegjeng for livet.

Studenter har i 2016 kåret Nytt Krutt programmet til Norges 3. mest attraktive traineeprogram for IT-studenter i undersøkelsen Karrierebarometeret.

Visma Consulting AS er et teknologifokusert konsulentselskap i vekst som jobber for å bringe Norge inn i en effektiv digital fremtid. Vi jobber for å bli ledende innen forenkling og effektivisering av våre kunders arbeidsprosesser. Vi tilbyr utvikling, forvaltning og rådgivning innen forretningsområdene fagsystemer, selvbetjening og samhandling, information management og mobile løsninger. Med representasjon i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Litauen er vi ca 750 mennesker, hvorav rundt 150 i Oslo

Company logo

Visma Consulting AS er et teknologifokusert konsulentselskap i vekst som jobber for å bringe Norge inn i en effektiv digital fremtid. Vi jobber for å bli ledende innen forenkling og effektivisering av våre kunders arbeidsprosesser. Vi tilbyr utvikling, forvaltning og rådgivning innen forretningsområdene fagsystemer, selvbetjening og samhandling, information management og mobile løsninger. Med representasjon i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Litauen er vi i underkant av 1000 mennesker, hvorav rundt 190 i Oslo. Visma Consulting er en del av Visma, som er nordens ledende softwareselskap.

Spørsmål til annonsen?

Line Årnes

Tlf: 970 31 779

Email: line.arnes@visma.com