RailComplete søker studenter til sommerjobb.

Søkefrist: 15.05.2016
internship

Å designe et signalanlegg for jernbane fra bunnen av er en utfordrende oppgave. Ingeniøren bestemmer hvor signalene skal stå, hva de skal vise, hvilke tog som får befinne seg samtidig i et område, hvor fort de får lov til å kjøre – og dette avgjør hvilken kapasitet anlegget får. Du kan lese «Slik fungerer jernbanen» på nettet. 


I skjermbildet her ser du et typisk signalanlegg med skilt, stolper, sensorer, sporveksler og lyssignaler. En erfaren signalingeniør har alle objektenes muligheter og bruksbegrensninger «i hodet», men med RailCOMPLETE® vil vi en fersk ingeniør kunne gjøre ekspertens jobb. Vi automatiserer syntese og kontroll av et signalanlegg mot reglene i regelverket. Vi implementerer import/eksport av data i LandXML® og railML® mot bl.a. Novapoint (sporprosjektering), OpenTrack (kapasitetssimulering), samt mot aktuelle drifts-databaser og 3D. 


Vi ønsker å tilknytte oss sommerstudenter som kan prototype deler av systemet og bistå med å videreutvikle datamodellen og teste ut ideer. Vårt utviklingsverktøy er Visual Studio med C# og .NET, samt API for AutoCAD.

Spørsmål til annonsen?

Bjørnar Luteberget

Email: jobb@railcomplete.no