2 stillinger som datavarehusutvikler

Søkefrist: 04.04.2016
fulltid

Arbeidsoppgaver

 • Du vil få opplæring i relevante verktøy for datavarehusutvikling
 • Videreutvikling/utvikling av nye løsninger: Kravinnsamling, design, utvikling og testing
 • Lage tester som kan kjøres av andre og gjennomføre tester for andre
 • Datamodellering
 • Delta i kravinnsamlingsprosess
 • Tett samarbeid med forretning og bygge opp forståelse for forretningsbehov
 • Analyse og dataprofilering av våre datakilder

Kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum utdannelse på bachelornivå (180 studiepoeng), gjerne masternivå (240 studiepoeng) innen IT eller IT-relaterte studier.
 • Du er nyutdannet eller utviklere med inntill 2 års erfaring
 • Kan vise til gode akademiske resultater
 • Det er en fordel om du har kjennskap til programmering mot databaser, SQL, Scripting og datautveksling, f.eks. på xml-format

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er nytenkende, initiativrik og løsningsorientert
 • Lojal til beslutninger og prosesser
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Du er resultat og pliktoppfyllende
 • Flink til å dele kompetanse og bygge egen kompetanse
 • Strukturert med evne og vilje til å jobbe standardisert
 • Like å jobbe i grenseland mellom utvikling og forretningsbehov

Vi tilbyr

 • • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • • kompetanseutvikling
 • • fleksitid og betalt overtid
 • • trening i arbeidstiden
 • • en raus personalpolitikk
 • • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) ltr. 52- 64 (kr 444 700– kr 550 400) eller overingeniør (kode 1087), ltr. 53- 64 (kr 452 400 – kr 550 400) avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.
Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. Vi er i dag rundt 900 ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Hvert år bruker vi ca. 1 000 0000 utviklingstimer på digitale tjenester og verktøy og våre systemer er et av landets største når det gjelder datamengde og brukere. Skatteetaten har et av Norges største og sterkeste IT-miljø, hvor arbeidsområdene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet.

Spørsmål til annonsen?

Magne Karlsen

Tlf: 928 88 771