Linux infrastrukturingeniør

Søkefrist: 21.05.2021
fulltid

Arbeidsoppgaver -Linux systemadministrasjon -utvikling og vedlikehold av private skytjenester -utvikling og vedlikehold av forskjellige lagringssystemer -automatisering og konfigurasjonsstyring -monitorering og kapasitetsplanlegging -migrering og vedlikehold av legacy-systemer -noe serverromsarbeid som installasjon av servere og normalt vedlikehold 2. og 3. linje teknisk støtte Kvalifikasjonskrav -erfaring med å administrere linuxservere og tjenester -praktisk kunnskap med scriptespråk som for eksempel Python eller Bash -erfaring med automatiseringsverktøy for IT-infrastruktur som Ansible eller liknende -erfaring med å arbeide med virtuelle maskiner og containere -høyere utdannelse innen IT eller naturfag. Praktisk kunnskap kan kompensere for manglende teoretisk utdannelse Det er flott om du i tillegg har: -erfaring med administrasjon av virtualiseringsløsninger som OpenStack, KVM/libvirt eller liknende -kunnskap om Kubernetes eller tilsvarende orkestreringsløsninger -erfaring med lagring og objektlagringssystemer som Ceph, Lustre eller Swift -kunnskap om tungregnesystemer Språk: Engelsk og norsk er instituttets arbeidsspråk Det kan være ønskelig med sikkerhetsklarering, og kandidater som vet eller tror at de ikke kan sikkerhetsklareres bes oppgi dette i søknaden. Personlige egenskaper: Du er selvgående, leverer med nøyaktighet og har gode analytiske evner. Du liker å arbeide i team og kommer lett overens med andre. Vi tilbyr -faglige utfordringer i et støttende, kreativt og teknologifokusert miljø -trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet -en familievennlig personalpolitikk -lønn som over-/senioringeniør (1087/1181) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn for tiden kr 488 500 - 682 200 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes -medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med - boliglån og gode forsikringsordninger -sentrumsnært arbeidssted på Blindern/Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og T-bane -seks måneders gjensidig prøvetid Tilleggsinformasjon Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentligsøkerliste utformes.

Company logo

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Spørsmål til annonsen?

Arnstein Orten

Tlf: 91113950

Email: arnstein.orten@met.no