5 Nyutdannede javautviklere

Søkefrist: 03.05.2021
fulltid

Har du teknologiutdannelse og gleder deg til å bruke det du har lært til å lage fremtidens IT-løsninger og produkter? Motiveres du av å jobbe sammen med andre og kontinuerlig lære og anvende ny kunnskap? Hvis ja, da er du som oss! Vi trenger 5 nye utviklere til våre tverrfaglige produktteam. Tech-miljøet vårt er stort nok til at vi har interessante utfordringer, mulighet til å lære nye ting og flytte på oss internt i organisasjonen. Samtidig er vi små nok til at din mening vil påvirke løsningene vi bruker og hvordan vi jobber. Vi er i dag 80 ansatte innen IT, i tillegg til at vi jobber sammen med flere innleide konsulenter. Vi har et viktig samfunnsoppdrag; å bidra til økonomisk trygghet for over en million innbyggere og deres familier! Som ny hos oss vil du bli godt tatt imot av et av våre tverrfaglige utviklingsteam og være med å utvikle løsningene teamet sammen har ansvaret for. Du får en fadder i teamet som jobber tett sammen med deg, og du blir fulgt opp gjennom et etablert introduksjonsprogram for nyansatte. Vi gir deg gode muligheter for å lære mer og bygge videre på det du har lært i din utdannelse gjennom kurs, egne faggrupper og fagdager. Vi søker etter utviklere som ønsker å jobbe med Java og/eller JavaScript, og som gjennom utdannelse og prosjekter har fått noe erfaring.

Company logo

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 530 milliarder kroner for rundt 1 400 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Tech-miljøet vårt er stort nok til at vi har interessante utfordringer og mulighet til å lære nye ting. Samtidig er vi små nok til at våre meninger vil påvirke løsningene og hvordan vi jobber. Vi er i dag 80 ansatte innen IT, i tillegg til en del innleide konsulenter. Utviklingen er organisert i fire produktområder med 10 tverrfaglige team som består av utviklere, designere og domeneeksperter fra forretningssiden.

Spørsmål til annonsen?

Arne Løvold

Tlf: 91761456

Email: arne.lovold@spk.no