Data manager

Søkefrist: 09.04.2021
fulltid

Vi søker etter deg som kan være en engasjert data manager til vårt forskningslogistikkteam. Du ønsker å jobbe med elektronisk datainnsamling, organisering og kvalitetssikring av data, samt tilretteleggelse av data for analyse. Du er vant til å arbeide med databaseløsninger. Du vil ha en sentral rolle i teamet, som har høy kompetanse på tilrettelegging av forskningsdata, dataverktøy og personvern. I logistikkteamet jobber vi med den daglige driften av forskningsprosjekter, hvor du vil ha en sentral rolle. I samarbeid med forskerne, forskningskoordinatorene og IT-drift skal du administrere systemene for datainnsamling og hente ut og kvalitetssikre forskningsdata. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver og en fleksibel arbeidssituasjon. Nyutdannede oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver • Administrere og utvikle systemer, prosedyrer og rutiner for sikker og effektiv datainnsamling og samle inn, hente ut og kvalitetssikre forskningsdata • Vurdere tekniske løsninger for datainnsamling og databehandling • Kvalitetssikre forskningsdata og klargjøre disse til videre analyse etter forskernes spesifikasjoner • Bistå i planlegging og drift av forskningsprosjekter • Lage protokoller og dokumentere innsamling, behandling og lagring av data • Veilede kollegaer med oppgaver knyttet til datainnsamling, lagring, kvalitetssikring og klargjøring Kvalifikasjoner For å lykkes som vår nye medarbeider må du ha: • Høyere relevant utdannelse på Bachelor- eller Masternivå, gjerne innen informatikk, helseinformatikk, informasjonsteknologi, informasjonsbehandling, Data Science, helse, samfunnsvitenskap eller økonomi • Erfaring med databaser inklusive SQL • Ferdigheter i programmering i Python, Java eller lignende • Kunnskap om datasikkerhet og lovverk/retningslinjer om behandling av sensitive data • Interesse for å sette deg inn i nye verktøy for datatilrettelegging og analyse

Det er en fordel om du har: • Kjennskap til statistikkverktøy som SPSS • Erfaring med sammenstilling og analyser av data • Erfaring fra forskning eller kjennskap til forskningsprosesser/-metoder Personlige egenskaper • Du er en god problemløser • Du er nøyaktig og systematisk • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner • Du er initiativrik og kan jobbe selvstendig • Du har gode ferdigheter i norsk (arbeidsspråk) og engelsk • Du er opptatt av å oppnå resultater Vi tilbyr • Fast 100% stilling • Varierte arbeidsoppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt • Fleksibel arbeidssituasjon • Lønn etter avtale • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse • Lunsj og trening i arbeidstiden • Nyoppussede lokaler sentralt på Majorstuen • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til post@nubu.no. Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Görel Eriksson Bringedal, leder for logteamet ved NUBU, g.e.bringedal@nubu.no, tlf. 915 27 428 eller IT-utvikler Anders Steen Nilsen, a.s.nilsen@nubu.no, tlf. 970 67 572.

Company logo

NUBU sin målsetning er å medvirke til at utsatte barn, unge og deres familier skal få hjelp som er forskningsbasert, relevant og tilpasset deres forutsetninger og behov. NUBU driver kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom forskning, utvikling, implementering og formidling. Forskningsavdelingen ved NUBU har som formål å produsere og spre kunnskap om barn og unges psykososiale utvikling og om forebygging og metoder for behandling. NUBU er organisert i en forskningsavdeling, to utviklingsavdelinger og administrasjon. Forskningsavdelingen består av 12 forskere og et forskningslogistikk team. Senteret har totalt 47 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Den største finansøren av senteret er Barne- og familiedepartementet, men NUBU mottar også tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddene forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). NUBU mottar også bevilgning fra Norges Forskningsråd.

Spørsmål til annonsen?

Görel Eriksson Bringedal

Tlf: 915 27 428

Email: g.e.bringedal@nubu.no