Trainee-stilling som utvikler

Søkefrist: 14.03.2021
deltid

Ledig stilling: Trainee-stilling som utvikler i DealBuilder

Vil du være med å ta DealBuilder til neste nivå? 

Omfang: Deltid

Oppstart og betingelser: Etter avtale

DealBuilder.io er en Sales Enablement Platform, som benyttes av bedrifter for å bli mer effektive i sitt salgs- og avtalearbeid. Systemet består i dag av tre hovedelementer:

1. Avtalebygger

Opprett og send digitale avtaler på en rask og standardisert måte

2. Elektronisk signatur

Få avtalene signert elektronisk

3. Avtalearkiv

Lagre avtalene dine på étt sted, på en enkel og trygg måte 

Systemet selges i dag som en software-as-a-service-løsning, som innebærer at bedriftene som bruker tjenesten, betaler en sum per bruker per måned, avhengig av hvilket lisensnivå kunden trenger. Kunder kan også velge å oppgradere sin lisens, i bytte mot mer funksjonalitet. Selskapet har i dag mange kunder, hvor noen av de mest kjente er Sector Alarm, Egmont og Stamina bedriftshelsetjeneste. Vi i DealBuilder har store ambisjoner og ønsker å videreutvikle løsningen til å bli det dét systemet alle som jobber med salg og avtaler bruker for å være så effektive som mulig i sin arbeidshverdag. 

Som utvikler-trainee i DealBuilder vil du jobbe tett med selskapets CTO for å videreutvikle plattformen til neste nivå. Du får jobbe med den siste versjonen av Microsofts teknologistack, hvilket inkluderer teknologier som C#, ASP.NET Core, Microsoft Azure, Visual Studio og DevOps. På backend-siden bruker vi Cosmos, SQL Server og Azure storage.

På frontend-siden bruker vi forskjellige javascript-biblioteker som jquery og bootstrap. Du får være med å utvikle appen og at ta i bruk nye teknologier når det trengs. Mye av utviklingsplanene fremover er relaterte til automasjon og integrasjon med andre applikasjoner gjennom bruk av APIer og webhooks. Det kommer til å bli mange spennende arbeidsoppgaver etter hvert som vår kundebase vokser. Om du kunne tenkte deg å bli med på en gründerreise hos et selskap med lovende fremtidsutsikter så ønsker vi å høre fra deg.

Send oss en epost til niklas@dealbuilder.io med:
- Litt informasjon om deg selv og hva du kan

- Hva du studerer 

- Hvorfor du tror du kan passe til stillingen

Du kan også sende oss en epost om du har spørsmål til stillingen.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Niklas Hansen

Daglig leder

DealBuilder AS

Company logo

DealBuilder (tidligere SignIt), er et system som først ble utviklet som et internverktøy av det norske programvareselskapet, Dogu Salesscreen AS. Selskapet hadde behov for en mer effektiv måte å sette opp og signere avtaler med sine kunder på, og den første versjonen av systemet så dagens lys allerede i 2015. Selv om systemet ikke har vært fokusert på salgsmessig i særlig stor grad, har det blitt anbefalt videre av eksisterende brukere, og det har kommet til en rekke nye kunder, både store og små selskaper fra flere land, opp gjennom årene. På grunn av Dogu Salesscreen AS sitt fokus på og suksess med sitt hovedprodukt, Salesscreen, ble det i 2020 besluttet å skille ut DealBuilder i et eget selskap, slik at DealBuilder-produktet kunne få det fokuset og oppfølgingen det fortjener. Det nye selskapet, DealBuilder AS er delvis eid av Dogu Salesscreen AS og Niklas Hansen, mangeårig bruker av DealBuilder gjennom andre selskaper, som skal lede arbeidet med DealBuilder videre.

Spørsmål til annonsen?

Niklas Hansen

Tlf: 41434544

Email: niklas@dealbuilder.io