NOC Trainee Program

Søkefrist: 01.06.2021
deltid

As a NOC trainee, you get to work with real security solutions, securing services vital to our society. During your time with us, you will get to learn to use a variety of tools and systems, both on-premise and cloud based. And work together with experienced operators always available to provide guidance. We can promise the tasks will be challenging, and if you’re up for it, it’s an exciting experience that will leave you with a unique expertise. Many of our former NOC trainees have moved to full-time positions within mnemonic, in expert roles in disciplines such as system integration, threat intelligence, blue team defenders, security architects, product experts, incident managers and developers. The position works well as a part-time job combined with studies. We offer two types of trainee positions: Focusing on deployment, management of cyber security solutions: https://www.mnemonic.no/career/msi/noc-trainee-program/cyber-security-operator/ Developing tools, integrations, dashboards, services, parsers etc. related to our services. This role is project based: https://www.mnemonic.no/career/msi/noc-trainee-program/cyber-security-developer/

Company logo

mnemonic er den største rene IT-sikkerhetsbedriften i Norden, og jobber med blant annet Norges største bedrifter og organisasjoner. Både i offentlig og privat sektor som for eksempel olje, industri, bank og finans. I mnemonic får man muligheten til å jobbe og lære av dyktige medarbeidere, samtidig som man får møte andre store bedrifter og organisasjoner. Vi bruker store ressurser på opplæring og kompetanseutvikling for å ruste våre ansatte for stadig mer krevende oppgaver. Alle våre team innehar sammensatt kompetanse, og representerer en lang liste av ulike bakgrunner, være seg kommunikasjonsteknologi, programmering, nettverk, elektronikk, informatikk, samfunnssikkerhet, løsningsarkitektur, økonomi, juss, industriell teknologi og økonomiledelse, design, interaksjon, matematikk, fysikk og mye mer.

Spørsmål til annonsen?

Martin Nordby

Tlf: 92837485

Email: rekruttering@mnemonic.no