Summer Internship 2021

Søkefrist: 17.01.2021
internship

Spennende faglige utfordringer Som summer intern blir du plassert i en av Statsbyggs avdelinger for å løse oppgaver som er relevante for ditt studie. Du får tildelt en fadder som veileder deg gjennom hele sommeren, og du vil også jobbe tverrfaglig sammen med ansatte og interns. Befaringer I løpet av sommeren vil du delta på befaringer på noen av Statsbyggs største og mest spennende byggeprosjekter og eiendommer. I 2020 besøkte summer interns blant annet Operaen, Nasjonalmuseet og Livsvitenskapsbygget. Noen reiser også på kortere turer dersom prosjektene krever dette. Inkluderende og sosialt Det arrangeres sosiale aktiviteter gjennom hele sommeren, slik som minigolf, volleyball, grilling, bading og restaurantbesøk.

Company logo

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter, og vi gir staten råd i viktige byggesaker med store nedslagsfelt. Til enhver tid har vi over 100 pågående prosjekter. Vi tar vare på noen av våre viktigste eiendommer, forvalter kulturarv, og drifter toppmoderne eiendommer. I Statsbygg ser vi alt fra museer, fengsler og ambassader til avanserte forskningsinstitusjoner og regjeringsbygg. Vi forvalter og drifter over 2300 bygninger i Norge og utlandet. Med fremtidsrettede krav og innovative løsninger leder Statsbygg an i moderniseringen av byggenæringen og gjennom ambisiøse miljømål og tiltak er Statsbygg en pådriver for en grønnere næring. Vi jobber aktivt med å ta i bruk og videreutvikle ny teknologi og mer effektive driftsformer. Alt dette – og mye mer - jobber statsbyggere med til daglig. Nå trenger vi flere engasjerte og kloke hoder til å bidra!

Spørsmål til annonsen?

Mathilde Skarheim Diseth

Tlf: 92867130

Email: matb@statsbygg.no