Navet er bedriftskontakten ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Navet formål er å gjøre det enklere for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved Institutt for Informatikk, og å gjøre det enklere for studentene å finne informasjon om aktuelle bedrifter. Dette gjør vi gjennom å fungere som en koordinerings- og kommunikasjonssentral, samt å arrangere bedriftspresentasjoner.

Institutt for Informatikk er det største instituttet målt i antall studenter ved Universitetet i Oslo, og har mange ulike studieprogrammer og studentforeninger, noe som kan gjøre det til en utfordring å komme i kontakt med riktig studentmålgruppe. Navet tilbyr hjelp i form av informasjon om instituttet, programmene og foreningene, samt tjenester i forbindelse med bedriftsmedlemskap, bedriftspresentasjoner, populærvitenskapelige foredrag etc.


Stillingsannonser

Kontakt: Webansvarlig, Andreas Thompson, navet-annonse@ifi.uio.no

Navet tilbyr stillingsannonser på nettsiden. Dette koster 500 kr, men er gratis for startups. For å annonsere hos oss, bruk følgende skjema: https://forms.ifinavet.no/survey?sid=277344 (English: https://forms.ifinavet.no/?r=survey/index/sid/868435)

Stillingsannonser inneholde en søknadsfrist da våre systemer ikke tillater løpende frister.


Presentasjoner, ekskursjoner, faglige foredrag og kursrekker

Kontakt: Bedriftskontakt, Henrik Lilleengen, navet-bedrift@ifi.uio.no

Vi sender i slutten av vært semester ut en invitasjon der vi oppfordrer bedrifter til å ha bedriftspresentasjoner det kommende semesteret. Dersom din bedrift ønsker å komme på denne mailinglisten, send en mail til vår bedriftskontakt

Priser og arrangementtyper

Navet tilbyr i hovedsak tre forskjellige arrangementtyper.

Alle typer arrangement inkluderer følgende:

- Promotering med plakater, flyers, sms-melding, e-post til abonnenter, oppføring på nettsiden og sosiale medier.

- Minimum én dag med stand ved hovedinngangen til Ifi. Dere er hjertlig velkommen til å bli med oss på standen.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Utgifter som transport, mat og lignende kommer utenom.


1. Ordinær bedriftspresentasjon

Kostnad: 20.000 NOK eks. mva

En ordinær bedriftspresentasjon holdt enten i våre eller deres lokaler. Dere velger antall studenter selv, opptil 40 personer. Dere bestemmer opplegget selv. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter før vi går videre for mingling, mat og drikke.


2. Bedriftspresentasjon med fokus på faglig innhold

Kostnad: 15.000 NOK eks. mva  

 

Det satt en begrensning på maks 10 minutters presentasjon av bedriften, resten går til faglig innhold eventuelt en workshop. Varighet varierer ut i fra hva dere selv ønsker å gjennomføre, av erfaring bør det ikke vare særlig mer enn 1,5 timer uten å ha noen form for matservering underveis.

Dere står fritt til å velge innhold selv. Gi gjerne en beskrivelse av hva dere ønsker å presentere i søknaden deres. 3. Stor bedriftspresentasjon

Kostnad: 30.000 NOK eks. mva

En større bedriftspresentasjon holdt enten i våre eller deres lokaler. Dere velger antall personer selv, her kan dere ha mer enn 40 personer. Dere bestemmer opplegget selv. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter før vi går videre for mingling, mat og drikke.4. Kursrekke over flere dager

Kostnad: 7.500 NOK eks. mva per kursdag 


Kursrekke over 3 eller flere dager. Dette er lagt opp til å være faglig rettet hvor studentene får lært seg noe praktisk-faglig (Web-programmering, Android, iOS, etc) da vi for det meste fokuserer på teoretisk læring. Dere velger antall studenter selv, opptil 40 personer.


Kursrekken vil i utgangspunktet avholdes på onsdager.