Formålet med Navet


Navets formål er å gjøre det enklere for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved Institutt for Informatikk. Vi ønsker å hjelpe studentene til å komme i kontakt og finne informasjon om aktuelle bedrifter. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å fungere som en koordinerings- og kommunikasjonssentral, samt å arrangere bedriftspresentasjoner.


Institutt for Informatikk er det største instituttet målt i antall studenter ved Universitetet i Oslo, og har mange ulike studieprogrammer og studentforeninger. Dette kan gjøre det utfordrende å komme i kontakt med riktig studentmålgruppe. Navet jobber derfor primært med organisering og koordinering av bedriftspresentasjoner, fagkvelder og andre arrangementer. Navet kan også tilby bedrifter informasjon om instituttet, de forskjellige studieretningene, og om de ulike studentforeningene ved instituttet.Stillingsannonser


Navet tilbyr publisering av stillingsannonser på våre hjemmesider. Dette gjelder både interships, deltid- og fulltidsstillinger. Ved forespørsel om annonser for sommerjobb er det viktig at de følger FIFs retningslinjer.


Stillingsannonser må inneholde en søknadsfrist og stillingen må være relatert til informatikk. Nye annonser publiseres ukentlig. Følg linken for å opprette stillingsannonse:


Skjema for stillingsannonseBedriftspresentasjon, kurs og foredrag


Navet sender i slutten av hvert semester ut en invitasjon der vi oppfordrer bedrifter til å søke om å holde bedriftspresentasjon det påfølgende semesteret.
Dersom din bedrift ønsker å holde en bedriftspresentasjon for studentene ved Institutt for informatikk kan dere sende en mail til vår bedriftskontakt. Da vil dere vil bli lagt til i våre mailinglister slik at dere får mulighet til å søke ved neste semester. Kontaktinformasjon ligger nederst på siden.


Navet tilbyr ulike arrangementer som varierer i antall deltakere, lengde og innhold. Mer informasjon om disse ligger nedenfor.


Felles informasjon angående arrangementer:

 • Navet tilbyr promotering i form av e-post til abonnenter, oppføring av arrangement
    på vår nettside og gjennom deling av innhold på Navets ulike SoMe-kontoer.
 • Minimum én dag med stand ved hovedinngangen til IFI.
    Dere er hjertelig velkomne til å bli med oss på standen.
 • Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Utgifter som transport,
    mat og lignende kommer utenom.
 • Det er ikke tillatt å servere alkohol på instituttets område, med unntak av studentpuben Escape.
 • Det er anbefalt å inkludere noe å drikke og spise på under arrangementet.


1. Stor bedriftspresentasjon

Kostnad: 30.000 NOK eks. mva.

En større bedriftspresentasjon holdes enten i våre eller egne lokaler. Dere velger ønsket antall studenter selv, uten begrensninger. Dere bestemmer opplegget selv, men vi kan rådføre ved behov. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter, før vi går videre til mingling, mat og drikke.


2. Ordinær bedriftspresentasjon

Kostnad: 20.000 NOK eks. mva.

En ordinær bedriftspresentasjon holdt enten i våre eller egne lokaler. Dere velger ønsket antall studenter selv, opptil 40 studenter. Dere bestemmer opplegget selv, men vi kan rådføre ved behov. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter, før vi går videre for mingling, mat og drikke.


3. Bedriftspresentasjon med fokus på faglig innhold

Kostnad: 15.000 NOK eks. mva.

Denne typen presentasjon har en satt begrensning på maks 10 minutter presentasjon, etterfulgt av annet faglig innhold, eventuelt workshop. Varighet for arrangementet avhenger av hva dere ønsker å gjennomføre. Av erfaring bør dette ikke vare særlig mer enn 1,5 time uten å ha noen form for matservering underveis. Dere står fritt til å velge innhold selv - gi gjerne en beskrivelse av hva dere ønsker å gjennomføre i søknaden deres. 


4. Digitalt arrangement

Kostnad: 15.000 NOK eks. mva.

Et digitalt arrangement holdt enten over Zoom eller annen tilsvarende konferansetjeneste. Dere velger ønsket antall studenter selv, uten begrensninger. Opplegget bestemmer dere selv og Navet kan rådføre ved behov. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter, men Navet anbefaler å tilrettelegge for et interaktivt opplegg for studentene, enten i form av workshop, quiz, case-løsning, o.l. Det anbefales å inkludere mat og drikke til arrangementet, enten i form av utlegg fra studentene eller gjennom gavekortløsninger fra Foodora eller tilsvarende.


5. Kursrekke over flere dager

Kostnad: 7.500 NOK eks. mva per kursdag.

Holde kursrekke over 3 eller flere dager. Dette er lagt opp til å være faglig rettet, hvor studentene får mulighet til å tilegne seg praktisk-faglige erfaringer som man kan få bruk for senere i arbeidslivet. Dere velger antall studenter selv, opptil 40 personer.
- Kursrekker vil i utgangspunktet avholdes på onsdager.


Kontakt


Leder
leder@ifinavet.no

Styret
styret@ifinavet.no

Annonse
annonse@ifinavet.no

Bedriftskontakt
bedrift@ifinavet.no