Navet er bedriftskontakten ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Navets formål er å gjøre det enklere for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved Institutt for Informatikk og å gjøre det enklere for studentene å finne informasjon om aktuelle bedrifter. Dette oppnår vi gjennom å fungere som en koordinerings- og kommunikasjonssentral, samt å arrangere bedriftspresentasjoner.


Institutt for Informatikk er det største instituttet målt i antall studenter ved Universitetet i Oslo og har mange ulike studieprogrammer og studentforeninger, noe som kan gjøre det

til en utfordring å komme i kontakt med riktig studentmålgruppe. Navet tilbyr hjelp i form av informasjon om instituttet, programmene og foreningene, samt tjenester i forbindelse med bedriftsmedlemskap, bedriftspresentasjoner, populærvitenskapelige foredrag etc.Kontakt

Har dere spørsmål angående bedriftpresentasjon eller annonsering:

Annonsering

annonse@ifinavet.no

Bedriftskontakt

bedrift@ifinavet.noPresentasjoner, ekskursjoner, faglige foredrag og kursrekker

Kontakt: Bedriftskontakt, Tonje Løfqvist, bedrift@ifinavet.no

Vi sender i slutten av vært semester ut en invitasjon der vi oppfordrer bedrifter til å ha bedriftspresentasjoner det kommende semesteret. Dersom din bedrift ønsker å komme på denne mailinglisten, send en mail til vår bedriftskontakt

Priser og arrangementtyper

Navet tilbyr i hovedsak tre forskjellige arrangementtyper.

Alle typer arrangement inkluderer følgende:

- Promotering med flyers, e-post til abonnenter, oppføring på nettsiden og sosiale medier.

- Minimum én dag med stand ved hovedinngangen til Ifi. Dere er hjertlig velkommen til å bli med oss på standen.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Utgifter som transport, mat og lignende kommer utenom.


1. Ordinær bedriftspresentasjon

Kostnad: 20.000 NOK eks. mva

En ordinær bedriftspresentasjon holdt enten i våre eller deres lokaler. Dere velger antall studenter selv, opptil 40 personer. Dere bestemmer opplegget selv. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter før vi går videre for mingling, mat og drikke.


2. Bedriftspresentasjon med fokus på faglig innhold

Kostnad: 15.000 NOK eks. mva  

Det satt en begrensning på maks 10 minutters presentasjon av bedriften, resten går til faglig innhold eventuelt en workshop. Varighet varierer ut i fra hva dere selv ønsker å gjennomføre, av erfaring bør det ikke vare særlig mer enn 1,5 timer uten å ha noen form for matservering underveis.

Dere står fritt til å velge innhold selv. Gi gjerne en beskrivelse av hva dere ønsker å presentere i søknaden deres. 


3. Stor bedriftspresentasjon

Kostnad: 30.000 NOK eks. mva

En større bedriftspresentasjon holdt enten i våre eller deres lokaler. Dere velger antall personer selv, her kan dere ha mer enn 40 personer. Dere bestemmer opplegget selv. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter før vi går videre for mingling, mat og drikke.


4. Kursrekke over flere dager

Kostnad: 7.500 NOK eks. mva per kursdag 

Kursrekke over 3 eller flere dager. Dette er lagt opp til å være faglig rettet hvor studentene får lært seg noe praktisk-faglig (Web-programmering, Android, iOS, etc) da vi for det meste fokuserer på teoretisk læring. Dere velger antall studenter selv, opptil 40 personer.


Kursrekken vil i utgangspunktet avholdes på onsdager.


Stillingsannonser


Navet tilbyr stillingsannonser på nettsiden vår. Dette koster 500 kr men er gratis for startups og UiO avdelinger.

For å annonsere hos oss, bruk følgende skjema: https://forms.ifinavet.no/survey?sid=277344

 


Stillingsannonser inneholde en søknadsfrist da våre systemer ikke tillater løpende frister. Annonsen må også være relatert til Informatikk, Design, Programmering, Robotikk o.l. da vi er en forening innenfor Instituttet for Informatikk ved UiO.

 

Annonser blir publisert mandager hver uke.

For å kontakte oss angående stillingsannonser, send mail til: annonse@ifinavet.no


NB: viktig info!


Dette er et informasjonsskriv til IT-studenter over hele landet fra deres respektive linjeforeninger. Det gjelder et tiltak som linjeforeningene sammen har bestemt seg for å gjennomføre for å bedre søknadsperioden til sommerjobb som foregår i starten av hvert høstsemester. En liknende mail er sendt ut til alle bedrifter vi samarbeider med, og vi håper du tar deg til til å lese gjennom skrivet da det i høyeste grad angår deg som skal søke sommerjobb i fremtiden.
Hva er FIF?
FIF (Forente IT-foreninger) er et forum for landets IT-foreninger for å diskutere saker som angår IT-studenter generelt. Her sitter Hovedstyret som representanter fra Abakus, sammen med blant andre Hovedstyret i Online, og styrene i IT-linjeforeninger fra resten av landet.
Bakgrunnen for tiltaket
De siste årene har man merket et økende press fra bedrifter på jobbfrister, hovedsakelig for sommerjobber, og hvordan disse blir flyttet tidligere og tidligere for hvert år. Enkelte bedrifter setter i dag frist for å søke sommerjobb så lenge som over et år i forveien, noe FIF mener er altfor tidlig. Det siste året har denne situasjonen vært oppe til diskusjon i FIF, og foreningene har nå, i samråd med samarbeidsbedrifter, bestemt seg for å gjøre et tiltak for å bedre situasjonen for alle parter.
Tiltaket
Fra høsten 2019 trer derfor følgende tiltak i kraft hos alle linjeforeningene i FIF:
  • Linjeforeningene publiserer ikke stillingsannonser for sommerjobb som har en søknadsfrist tidligere enn 1. oktober.
  • Bedriftene oppfordres til å ha minst en ukes svarfrist på jobbtilbud.
  • Linjeforeningene informerer sine studenter om tiltaket og gjennomføringen.
Hva betyr det for deg?
Det vil si at fra og med høsten 2019 kommer ingen stillingsannonser med frist før 1.oktober til å publiseres gjennom oss. Det vil også si at vi ønsker og forventer at alle våre samarbeidsbedrifter tilpasser seg dette for studentenes beste. Eventuelle tidligere frister du kommer over strider imot retningslinjer fra et samlet FIF. Vi håper og tror at du ser dette som et bra tiltak, og ønsker å stille deg bak avgjørelsen, da ditt standpunkt som student er viktig i saken.
Hensikten er at dere skal ha mer tid til å vurdere muligheter, skrive søknader, gjennomføre intervjuer og ta valg, og at prosessen ikke skal føles stressende og uryddig. Presset de siste årene har ført blant annet til at studentene ikke får tid til å tenke over hvor de vil søke, og de som får jobbtilbud føler seg presset til å signere før de har tatt et gjennomtenkt valg. Vi tror at en mindre hektisk søknadsprosess gagner både studentene og bedriftene. I praksis vil rekrutteringen foregå ganske likt som tidligere, for eksempel under itDAGENE, men vi forskyver prosessen til å vare lenger ut i semesteret.
Vi oppfordrer dere derfor til å ta dere god tid med søknadsprosessen, ikke la dere presse til å søke tidligere enn dere er komfortable med selv, og til å bruke muligheten til å be om lengre svarfrist for å kunne tenke gjennom eventuelle jobbtilbud dere får.
Hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med noen i Interkom eller Hovedstyret, enten på mailinglister eller til enkeltpersoner på mail eller slack :)
På vegne av foreningene: Abakus (NTNU), Online (NTNU), TIHLDE (NTNU), Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (UiB) , Navet (UiO), Cybernetisk Selskab (UiO), Tromsøstudentenes Dataforening (UiT), Beta (UiA), ISI (UiS)
Andre foreninger som støtter tiltaket: Omega (NTNU), Teknologiporten (NTNU), Hybrida (NTNU), itDAGENE (NTNU)