Navet er bedriftskontakten ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Navets formål er å gjøre det enklere for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved Institutt for Informatikk og å gjøre det enklere for studentene å finne informasjon om aktuelle bedrifter. Dette oppnår vi gjennom å fungere som en koordinerings- og kommunikasjonssentral, samt å arrangere bedriftspresentasjoner.


Institutt for Informatikk er det største instituttet målt i antall studenter ved Universitetet i Oslo og har mange ulike studieprogrammer og studentforeninger, noe som kan gjøre det

til en utfordring å komme i kontakt med riktig studentmålgruppe. Navet tilbyr hjelp i form av informasjon om instituttet, programmene og foreningene, samt tjenester i forbindelse med bedriftsmedlemskap, bedriftspresentasjoner, populærvitenskapelige foredrag etc.


Stillingsannonser

Navet tilbyr stillingsannonser på nettsiden vår. Dette koster 500 kr men er gratis for startups og UiO avdelinger.

For å annonsere hos oss, bruk følgende skjema: https://forms.ifinavet.no/survey?sid=277344

Stillingsannonser inneholde en søknadsfrist da våre systemer ikke tillater løpende frister. Annonsen må også være relatert til Informatikk, Design, Programmering, Robotikk o.l. da vi er en forening innenfor Instituttet for Informatikk ved UiO.


Annonser blir publisert mandager hver uke.


For å kontakte oss angående stillingsannonser, send mail til: annonse@ifinavet.no

Presentasjoner, ekskursjoner, faglige foredrag og kursrekker

Kontakt: Bedriftskontakt, Tonje Løfqvist, bedrift@ifinavet.no

Vi sender i slutten av vært semester ut en invitasjon der vi oppfordrer bedrifter til å ha bedriftspresentasjoner det kommende semesteret. Dersom din bedrift ønsker å komme på denne mailinglisten, send en mail til vår bedriftskontakt

Priser og arrangementtyper

Navet tilbyr i hovedsak tre forskjellige arrangementtyper.

Alle typer arrangement inkluderer følgende:

- Promotering med flyers, e-post til abonnenter, oppføring på nettsiden og sosiale medier.

- Minimum én dag med stand ved hovedinngangen til Ifi. Dere er hjertlig velkommen til å bli med oss på standen.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Utgifter som transport, mat og lignende kommer utenom.


1. Ordinær bedriftspresentasjon

Kostnad: 20.000 NOK eks. mva

En ordinær bedriftspresentasjon holdt enten i våre eller deres lokaler. Dere velger antall studenter selv, opptil 40 personer. Dere bestemmer opplegget selv. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter før vi går videre for mingling, mat og drikke.


2. Bedriftspresentasjon med fokus på faglig innhold

Kostnad: 15.000 NOK eks. mva  

 

Det satt en begrensning på maks 10 minutters presentasjon av bedriften, resten går til faglig innhold eventuelt en workshop. Varighet varierer ut i fra hva dere selv ønsker å gjennomføre, av erfaring bør det ikke vare særlig mer enn 1,5 timer uten å ha noen form for matservering underveis.

Dere står fritt til å velge innhold selv. Gi gjerne en beskrivelse av hva dere ønsker å presentere i søknaden deres. 3. Stor bedriftspresentasjon

Kostnad: 30.000 NOK eks. mva

En større bedriftspresentasjon holdt enten i våre eller deres lokaler. Dere velger antall personer selv, her kan dere ha mer enn 40 personer. Dere bestemmer opplegget selv. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter før vi går videre for mingling, mat og drikke.4. Kursrekke over flere dager

Kostnad: 7.500 NOK eks. mva per kursdag 


Kursrekke over 3 eller flere dager. Dette er lagt opp til å være faglig rettet hvor studentene får lært seg noe praktisk-faglig (Web-programmering, Android, iOS, etc) da vi for det meste fokuserer på teoretisk læring. Dere velger antall studenter selv, opptil 40 personer.


Kursrekken vil i utgangspunktet avholdes på onsdager.