Generalforsamling

.

17.11.2016 17:15

Smalltalk, Gaustadalleen 23B, Oslo

Ja

Åpent for alle
Company logo

Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Hensikten med Navet er å gjøre det enkelt for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved instituttet, ved å tilby: - et sentralt kontakt- og koordineringspunkt for alle bedriftsrelaterte aktiviteter ved instituttet. - praktisk hjelp ved bedriftspresentasjoner og andre typer arrangmenter (romreservasjon, plakatopphenging, utsendelse av SMS mm.). - oversikt over bedriftsrelaterte aktiviteter for studenter.

Agenda:
https://drive.google.com/open?id=1rEvEKOyOgo7hhLJiaAZ9YGXz_ukkCwh2vBpdu3T_zXE

NB! Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 48 timer før generalforsamlingen (navet-styret@ifi.uio.no)
Vedtektene finner du her:
https://drive.google.com/open?id=0B3N7Ap8NqJpGRXVyMm5kXzA2M1U

Styreverv til valg:
Bedriftsansvarlig
Økonomiansvarlig
Web-ansvarlig
Studentkontakt
Arrengementansvarlig

ANSVARLIG

Sikander Farooq

93884940

khansf@ifi.uio.no

Student