Skatteetaten

Introduksjon til Frontend-utvikling med React

18.05.2021 16:15

Digitalt

NEI

1 plasser igjen

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. Vi er i dag rundt 900 ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Hvert år bruker vi ca. 1 000 0000 utviklingstimer på digitale tjenester og verktøy og våre systemer er et av landets største når det gjelder datamengde og brukere. Skatteetaten har et av Norges største og sterkeste IT-miljø, hvor arbeidsområdene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet.

I denne workshopen får du en introduksjon til React, og lærer hvordan du kan komme i gang med å sette opp og utforme din egen webapplikasjon. Kurset passer for deg som har lite eller ingen kjennskap til React fra tidligere, men litt programmeringserfaring er en fordel.


I forkant av React-workshopen på tirsdag ønsker vi at studentene skal gjøre noen forberedelser, slik at vi slipper å bruke tid på det under selve workshopen. Fint om denne informasjonen kan sendes til de som melder seg på:


  1. Last ned og installer Visual Studio Code:  https://code.visualstudio.com/download
  2. Last ned siste LTS-versjon av Node herfra, altså 14.16.1: https://nodejs.org/en/ og verifiser at riktig versjon er installert ved å kjøre kommandoen node -v i terminalen.
  3. Vi trenger også npm, men dette skal bli installert som en del av Node. Verifiser at det er installert ved å kjøre kommandoen npm -v i terminalen (skal være 6.14.12).
  4. Under selve workshopen er det en fordel om man har mulighet til å bruke to skjermer, slik at man kan se på presentasjonen og skrive kode selv samtidig.


Dersom man har noen utfordringer med installasjonen kan man ta kontakt med meg på epost (maritgjostol.ytterland@skatteetaten.no).

ANSVARLIG

Ole Jørgen Norstrand

95921509

ole.norstrand@ifinavet.no

Styremedlem